Fritidsgårdar

I Kungälvs kommun finns tre fritidsgårdar som är mötesplatser dit alla ungdomar är välkomna. På fritidsgårdarna är det ungdomarnas egna intressen, idéer och nyfikenhet som formar verksamheten.

På fritidsgårdarna arbetar utbildade ungdomsarbetare med fokus på att uppmuntra och inspirera ungdomar att förverkliga sina idéer och att ta ansvar för exempelvis aktiviteter, evenemang och utflykter.

Genom att göra ungdomarna delaktiga i utformandet av verksamheten skapas förutsättningar för lärande och egen utveckling. Det finns en variation av sociala och kreativa aktiviteter samt möjlighet att utveckla nya eller redan tidigare intressen på fritidsgården. Ungdomar som är på fritidsgården ska uppleva meningsfullhet, trygghet och gemenskap. Besöken på fritidsgårdarna är kostnadsfria.

 

Öppettider, kontaktuppgifter och utbud

Kode fritidsgård

Öppettider
Måndagar: 17.15 - 20.45
Torsdagarna 30/3, 6/4, 27/4, 4/5, 11/5, och 1/6: 17.15 - 20.45
Fredagar: 19.00 - 23.00
Lördagarna 8/4, 15/4 och 3/6: 18.00 - 23.00
Söndagarna 9/4, 16/4 och 4/6: 11.30 - 16.30

Ålder: Från skolår 7 och uppåt.

Besöksadress
Smaragdvägen 11
442 60 Kode

Kontakt
Telefon dagtid: 0303-23 94 41
Telefon kvällstid: 0722-285100
E-post till Kode fritidsgård

Gilla oss på facebook
Vill du veta vad som händer på Kode fritidsgård? Gilla oss på Facebook.
www.facebook.com/kode.fritidsgard

Nordmarkens fritidsgård

Öppettider
Måndagar
Mellanstadieöppet, skolår 4-6 16.00 - 17.30
Gårdsöppet skolår 6 och uppåt kl 17.45 - 20.45
Tisdagar:
Tjejöppet mellanstadiet 15.15-16.30
Tjejöppet högstadiet och uppåt: 17.30-20.45
Torsdagar:
Mellanstadieöppet, skolår 4-6 kl 16.00 - 17.30
Gårdsöppet skolår 6 och uppåt kl 17.45 - 20.45
Fredagar:
Gårdsöppet skolår 6 och uppåt kl 17.45 - 23.00

Ytterby fritidsgård

Ordinarie öppettider:
Tisdag: 17.00-20.45 från 7:an upp till 18 år
Torsdag 17.00 -20.45 endast för barn i årskurs 6
Fredag: 18.00-23.00 från 7:an upp till 18 år
Vecka 3, 4, 6, 7, 9 och 10 öppet lördag 18.00-23.00 och söndag 16.00-21.00 från 7:an upp till 18 år.

Besöksadress
Ytterby Fritidsgård 
Skolvägen 1 
442 50 Ytterby 

Kontakt
Telefon dagtid: 0303-23 94 42
Telefon kvällstid: 0707-67 80 98

Gilla oss på facebook
Vill du veta vad som händer på Ytterby fritidsgård? Gilla oss på Facebook.
www.facebook.com/fritidsgard

 

Fritidsgårdarnas inriktningsmål

Fritidsgårdarna ska vara en arena där besökarnas egna erfarenheter, kunskaper och intressen tas tillvara på ett meningsfullt sätt. För att leva upp till detta har fritidsgårdarna tagit fram inriktningsmål.

Om olyckan är framme

Kungälvs kommun har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Mer information om försäkringen hittar du här.

  Sidan uppdaterades: