Fritidsgårdar

I Kungälvs kommun finns fyra fritidsgårdar som är mötesplatser dit alla ungdomar är välkomna. På fritidsgårdarna är det ungdomarnas egna intressen, idéer och nyfikenhet som formar verksamheten.

På fritidsgårdarna arbetar utbildade ungdomsarbetare med fokus på att uppmuntra och inspirera ungdomar att förverkliga sina idéer och att ta ansvar för exempelvis aktiviteter, evenemang och utflykter.

Genom att göra ungdomarna delaktiga i utformandet av verksamheten skapas förutsättningar för lärande och egen utveckling. Det finns en variation av sociala och kreativa aktiviteter samt möjlighet att utveckla nya eller redan tidigare intressen på fritidsgården. Ungdomar som är på fritidsgården ska uppleva meningsfullhet, trygghet och gemenskap. Besöken på fritidsgårdarna är kostnadsfria.

 

Öppettider, kontaktuppgifter och utbud

Kode fritidsgård

Öppettider
Måndagar: kl 17.15 - 20.45
Fredagar: kl 18.00 - 23.00 
Lördagarna 30/9, 28/10, 25/11, 23/12: kl 18.00 - 23.00
Söndarna 1/10, 29/10, 26/11: kl 16.00 - 21.00

Ålder: Från skolår 7 och uppåt.

Besöksadress
Smaragdvägen 11
442 60 Kode

Kontakt
Telefon dagtid: 0303-23 94 41
Telefon kvällstid: 0722-285100
E-post till Kode fritidsgård

Gilla oss på facebook
Vill du veta vad som händer på Kode fritidsgård? Gilla oss på Facebook.
www.facebook.com/kode.fritidsgard

Nordmarkens fritidsgård

Öppettider
Måndagar
Mellanstadieöppet, årskurs 4-6: kl 16.00 - 17.30
Gårdsöppet årskurs 6 och uppåt: kl 17.45 - 20.45
Tisdagar:
Tjejöppet yngre, årskurs 4-6: kl 15.15-16.30
Tjejöppet äldre, årskurs 7 och uppåt: kl 17.15-20.45
Torsdagar:
Mellanstadieöppet, årskurs 4-6: kl 16.00 - 17.30
Gårdsöppet årskurs 6 och uppåt kl 17.45 - 20.45
Fredagar:
Gårdsöppet årskurs 6 och uppåt: kl 18.00 - 23.00

Ytterby fritidsgård

Öppettider:
Måndagar: kl 17.00 - 20.45
Tisdagar: kl 17.00-20.45 
Fredagar: kl 18.00-23.00
Lördagar veckorna 36, 40, 41, 44, 45 och 49: kl 18.00 - 23.00
Söndagar veckorna 36, 40, 41, 44, 45 och 49: kl 16.00 - 21.00

Besöksadress

Ytterby Fritidsgård 
Skolvägen 1 
442 50 Ytterby 

Kontakt
Telefon dagtid: 0303-23 94 42
Telefon kvällstid: 0707-67 80 98

Gilla oss på facebook
Vill du veta vad som händer på Ytterby fritidsgård? Gilla oss på Facebook.
www.facebook.com/fritidsgard

 

Fritidsgårdarnas inriktningsmål

Fritidsgårdarna ska vara en arena där besökarnas egna erfarenheter, kunskaper och intressen tas tillvara på ett meningsfullt sätt. För att leva upp till detta har fritidsgårdarna tagit fram inriktningsmål.

Om olyckan är framme

Kungälvs kommun har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Mer information hittar du här.

  Sidan uppdaterades: