Stöd vid missbruk

Om du är 21 år eller äldre och har alkohol- eller narkotikamissbruk, kan du få hjälp med behandling genom kommunens Socialmedicinska mottagning.

 Lättläst:

Om du dricker för mycket alkohol 


kan kommunen hjälpa dig att sluta.

Du kan också be kommunen om hjälp


om någon du känner 


dricker för mycket alkohol.

 

Du kan också få hjälp att 


sluta använda narkotika. 

Du kan komma till kommunen

och prata
och få hjälp och stöd.

Om du vill fråga något 


kan du ringa till kommunen.

Kontakta gemensam mottagning

På telefonnummer 0303-23 93 77


Öppenvård för vuxna med missbruk

Mottagningen är en kommunal verksamhet. Om du behöver komma i kontakt med sjukvården hittar du information på 1177 Vårdguiden Västra Götalandsregionen.

På mottagningen kan du få behandling, råd och stöd på olika sätt. Du är själv med och bestämmer hur behandlingen ska vara. 

Anhöriga

Om du är anhörig till någon som har ett missbruk kan du få stöd genom ett eller två samtal med kurator på mottagningen. Du kan också kontakta kommunens Anhörigstöd.

Kontakt

Du kan komma i kontakt med den socialmedicinska mottagningen på flera sätt:

 • Genom att ringa till mottagningen på något av telefonnumren nedan
 • Genom att du har en kontakt med en socialsekreterare i kommunen, som kontaktar mottagningen
 • Genom att en sköterska, läkare eller annan inom vården skickar en förfrågan genom att fylla i blanketten Förfrågan Socialmedicinsk mottagning och skicka per post till
  Socialmedicinsk mottagning
  Bagaregatan 6
  442 30 Kungälv

Telefonnummer:
Kurator: 0303 - 23 94 17 och 23 94 20
Skötare: 0303 - 23 94 18

Boende

Det finns olika typer av stöd till vuxna som i sitt boende behöver hjälp för att vara nykter och drogfri. 

Beslut om insatser som rör boendet fattas av en socialsekreterare, och det kan handla om:

 • att få ett boende med stöd
 • att få stöd i vardagen i den egna bostaden

Om du behöver prata med någon om att få hjälp med boendet på grund av missbruk kan du kontakta Gemensam mottagning. Telefon: 0303 - 23 93 77

Om missbruksboende i Kungälv

Missbruksboende kallas också motivationsboende. Där arbetar behandlingsassistenter för att ge stöd i vardagen. 

  Sidan uppdaterades: