Kundportal för avfalls- och VA-abonnemang

Genom att logga in på kundportalen för avfall och VA kan du utföra olika ärenden utan att behöva ringa till kommunen eller skicka in blanketter.

För att logga in på kundportalen behöver du legitimera dig med e-legitimation som BankID eller Freja eID.

I kundportalen kan du på egen hand utföra ärenden kopplat till dina avfalls- och VA-abonnemang som exempelvis:

 • se schema över planerade hämtningsdagar
 • beställa matavfallspåsar
 • beställa extra tömning av avfall
 • beställa budad eller akut tömning av slamanläggning
 • skicka in din vattenmätaravläsning
 • se din senaste mätaravläsning samt din årsförbrukning av vatten
 • se dina abonnemang
 • se fakturahistorik
 • anmäla reklamation
 • se dina tidigare ansökningar
 • ändra dina kontaktuppgifter
  Sidan uppdaterades: