Temperatur och drag

Vilken temperatur man vill ha i sin bostad är individuellt. En del vill ha det svalt, andra vill ha det varmt. Om det under en längre period blir för kallt eller för varmt i din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller fastighetens ägare.

Hur varmt bör det vara?

Socialstyrelsen rekommenderar 20–24°C inomhus, mätt som operativ temperatur. Temperaturen bör inte vara under 18°C i luften och under 16°C på golvet. I förskolor och äldreboende ska temperaturen inte vara under 20°C.

Operativ temperatur

Hur människor upplever temperaturen beror inte bara på luftens temperatur, utan också på vilken temperatur ytorna omkring väggar, golv och fönster har. I dessa fall är det mer rättvisande att mäta den så kallade operativa temperaturen, det är ett medelvärde av luftens temperatur och omgivande ytors temperatur.

Drag

Fönster och dörrar som inte är täta kan orsaka drag i ditt hem. Väggar och tak som har lägre temperatur än luften ger också en känsla av drag. Därför är isoleringen viktig. Möbler och gardiner som skymmer element kan skapa drag. Luften hinner då inte värmas upp ordentligt utan går direkt ut i bostaden. Normalt ska hastigheten inte överstiga 0,15 meter per sekund.

Torr eller fuktig luft

Många upplever inomhusluften som torr. I de flesta fall räcker det med att sänka temperaturen, eftersom varm luft kan kännas torr. Det kan också bero på damm eller föroreningar. Ditt hem bör även ha en luftfuktighet på 25-50 procent. Vill du minska risken för kvalster i bostaden ska fuktigheten inte överstiga 45 procent. Detta förutsätter att du har en bra ventilation. Den relativa luftfuktigheten (RF) varierar under året med lägre RF under vinterhalvåret och högre under sommarhalvåret.

  Sidan uppdaterades: