Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en begravning som inte sker enligt Svenska kyrkans eller någon annan religiös organisations ordning. Vem som helst, oavsett religiös tillhörighet, kan välja en borgerlig begravning.

När en person avlider har de anhöriga ett övergripande ansvar för begravning och gravsättning. De har då följande valmöjligheter

  • Begravning enligt Svenska kyrkans ordning
  • Begravning enligt ordning i annat trossamfund
  • Borgerlig begravning
  • Gravsättning utan föregående högtidsakt eller minnesstund 

Om den avlidne inte efterlämnar någon anhörig är det den kommun där den avlidne senast var folkbokförd som ska ordna begravningen.

Ceremonin vid borgerlig begravning

En borgerlig begravning kan utformas helt efter den avlidnes eller anhörigas önskemål. Du kan fritt välja lokal, musik och andra inslag under ceremonin. Det finns ingen officiell ordning som måste följas men i lagen står att det ”må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd”.  Det vill säga att man bör visa respekt för ceremonins allvarliga innebörd.

Begravningsbyråerna kan hjälpa till med att utforma den borgerliga begravningen men det finns inget som hindrar att anhöriga själva ordnar den.

Vem som helst (anhörig, vän, arbetskamrat etcetera) får hålla i en begravningsceremoni. Du kan också anlita en begravningsförrättare från Kungälvs kommun som utan kostnad utför borgerliga begravningar.

Gravsättning

Det finns inget krav på att en avliden person ska begravas, man måste inte ha någon ceremoni eller minnesstund, däremot måste alla avlidna gravsättas. Gravsättning kan ske på en begravningsplats eller kyrkogård. Man kan också sprida den avlidnes aska i havet eller på annan plats. För spridning av aska söker man tillstånd hos Länsstyrelsen.


Begravningsombud

Länsstyrelsen utser begravningsombud till varje kommun. Begravningsombudets uppgift är att bevaka att de som inte tillhör Svenska kyrkan blir behandlade på ett respektfullt sätt vid begravningar.


Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla via skattsedeln. I begravningsavgiften ingår

  • Gravplats eller motsvarande som man har i 25 år
  • Gravsättning
  • Vissa transporter
  • Kremering
  • Lokal för förvaring och visning av stoftet
  • Lokal för en begravningsceremoni (utan religiösa symboler)

Lokalen ska erbjudas då begravningsverksamheten gäller alla människor oavsett trostillhörighet


Begravningsförrättare i Kungälvs kommun

Ingela Rossi (S)
Telefon: 0734–24 54 14
E-post: ingela.rossi@kungalv.se

Lottie Lord (MP)
Telefon: 0722–77 76 26 
E-post: lottie.lord@kungalv.se


Beställning av borgerlig begravning

För beställning av borgerlig begravning, tag kontakt med någon av kommunens begravningsförrättare. Se kontaktuppgifter ovan.


Begravningsombud i Kungälvs kommun

Thomas Alpner
Telefon: 0705-46 55 76
E-post: thomas.alpner@kungalv.se


Här hittar du relaterad information

Om du vill läsa mer om vad en begravning innebär kan du besöka till exempel begravningssidan.se 

  Sidan uppdaterades: