Tillståndsguide

Planerar du att starta eller driver du redan en verksamhet? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

Välj i listan den bransch du tänker starta eller redan driver.

Du kan också söka via A-Ö tillstånd, blanketter, tillsyn och regler för företag.

A-Ö ansökan, anmälan, tillstånd, tillsyn och regler för företag

Information och blanketter

Anmälan om hygieniska verksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta

Anmäl hygienisk behandling med stickande eller skärande verktyg med risk för blodsmitta eller annan smitta

Driva hygienisk verksamhet, bassängbad och solarium

Driver du exempelvis bassängbad, piercing, tatuering, akupunktur, fotvård eller solarium? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

Starta hygienisk verksamhet, bassängbad och solarium

Planerar du att starta exempelvis bassängbad, piercing, tatuering, akupunktur, fotvård eller solarium? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

Driva butik, försäljning och grossistverksamhet

Driver du butik, försäljning eller grossistverksamhet? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

Starta butik, försäljning, grossistverksamhet

Planerar du att starta butik, försäljning eller grossistverksamhet? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

Driva dricksvattenanläggning

Driver du en dricksvattenanläggning? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

Starta dricksvattenanläggning

Planerar du att starta en dricksvattenanläggning? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

Driva fordonstvätt, bensinstation, avloppsreningsverk, täkt, tillverkande industri med flera

Driver du miljöfarlig verksamhet, som till exempel fordonstvätt, bensinstation, avloppsreningsverk, täkt, tillverkande industri med flera? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

Starta fordonstvätt, bensinstation, avloppsreningsverk, täkt, tillverkande industri

Planerar du att starta miljöfarlig verksamhet, som till exempel fordonstvätt, bensinstation, avloppsreningsverk, täkt, tillverkande industri med flera? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

Starta eller utöka fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Du som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet (till exempel familjedaghem eller flerfamiljssystem) behöver godkännande av den kommun där du ska ha din verksamhet.

Driva frisörsalong, massage, manikyr, pedikyr och hudterapeut

Driver du frisörsalong, massage, manikyr, pedikyr eller hudterapeut ? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

Starta frisörsalong, massage, manikyr, pedikyr, hudterapeut

Planerar du att starta frisörsalong, massage, manikyr, pedikyr eller hudterapeut ? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

Projekteringsanvisningar för konsulter och entreprenörer

Information och anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering, byggande, drift och underhåll.

Driva lantbruk och djurhållning

Driver du lantbruk eller djurhållning? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

Starta lantbruk, djurhållning

Planerar du att starta lantbruk eller djurhållning? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

Restaurangverksamhet - starta och driva

Planerar du att starta café, restaurang, pizzeria, gatukök eller foodtruck? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

Starta skola och förskola

Planerar du att starta en skola eller förskola? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

Driva slakteri, mejeri

Driver du slakteri eller mejeri? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

Starta slakteri, mejeri

Planerar du att starta slakteri eller mejeri? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.