Hälsa och sjukvård

Tandvård

Personer med stort och varaktigt behov av personlig omvårdnad har möjlighet att få särskild hjälp med tandvård.

Tandvård   Tandvård

Medicinskt ansvar

Kommunen har en medicinskt ansvarig sjuksköterska med övergripande ansvar för patientsäkerhet och kvalitet i den kommunala hälso- och sjukvården.

Medicinskt ansvar   Medicinskt ansvar

Hemsjukvård

Hemsjukvård är ett samlingsnamn för all sjukvård som ges i hemmet eller annat boende där kommunen har ansvaret.

Hemsjukvård   Hemsjukvård
  Sidan uppdaterades: