Sysselsättning och rehabilitering

Om du behöver hjälp med att få något att göra, eller hitta sätt att börja arbeta eller studera, finns olika aktiviteter att prova på.

 Teckenspråk:


Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp så du kan leva självständigt och aktivt. Du kan få hjälp att bygga om din bostad, och du kan ha rätt till att få färdtjänst om du inte kan resa med buss eller tåg.

Har du mycket svårt att få ett arbete kan få delta i så kallad daglig verksamhet. Där kan du till exempel hjälpa till i café eller syssla med hantverk.

Behöver du mycket hjälp i din bostad kan du ha rätt till en personlig assistent. Det är en person som kommer hem och hjälper dig. En del personer med funktionsnedsättning behöver assistent både dagar och nätter.

Om du vill ha mer information om vilken hjälp du kan få, vänd dig till Kundcenter. Ring oss på telefon 0303 - 23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Sysselsättning och rehabilitering kan till exempel vara arbetsträning eller praktikplats på något företag med hjälp av en jobbcoach.

Arbetsträning kan vara att prova på ett arbete inom:

  • kök
  • biltvätt
  • data och media
  • utomhusmiljö
  • växthus

Om du vill veta mera, och få hjälp med sysselsättning och rehabilitering ska du prata med en handläggare på Funktionshinderenheten.  

  Sidan uppdaterades: