Sysselsättning och rehabilitering

Om du behöver hjälp med att få något att göra, eller hitta sätt att börja arbeta eller studera, finns olika aktiviteter att prova på.

Sysselsättning och rehabilitering kan till exempel vara arbetsträning eller praktikplats på något företag med hjälp av en jobbcoach.

Arbetsträning kan vara att prova på ett arbete inom:

  • kök
  • biltvätt
  • data och media
  • utomhusmiljö
  • växthus

Om du vill veta mera, och få hjälp med sysselsättning och rehabilitering ska du prata med en handläggare på Funktionshinderenheten.  

  Sidan uppdaterades: