Digital trygghetsvandring

Du kan bidra till Kungälvs kommuns arbete med trygghet och säkerhet. Genom en digital trygghetsvandring kan du, när som helst, tycka till om trygga och otrygga platser, beteenden och funktion.

E-tjänsten Digitala trygghetsvandring är en metod där du själv kan vara med i arbetet med att skapa trygghet. Med hjälp av en telefon eller dator kan du markera platser på en karta. Det kan vara platser som saknar tillräcklig belysning eller platser där det finns farliga trafiksituationer. Det kan också vara platser där det pågår beteenden som skapar otrygghet. Du kan också markera platser där det känns tryggt.  Du kan lämna synpunkter om platsen och bifoga en bild som du tagit. Utförliga instruktioner finns när du klickar in i tjänsten.

Genom att använda tjänsten gör du ett viktigt bidrag till arbetet med att öka tryggheten i kommunen. 

  Sidan uppdaterades: