Grupper och nätverk

Det finns flera grupper, nätverk och aktiviteter som du kan ha nytta av när du och din familj behöver olika former av stöd.

Föräldragrupper

Barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler erbjuder föräldragrupper för er som väntar barn eller har barn upp till 1 år.
Här finns mer information om föräldragrupper

ABC föräldragrupp

ABC föräldragrupp, är en föräldrautbildning för dig med barn mellan 3 och 18 år. Hur hanterar vi bråk och protester? Hur kan vi undvika stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter?
Kontakt: Telefon 070-388 59 21

BiFF - Barn i föräldrars fokus

BiFF är en utbildning för föräldrar som har gått isär eller ska gå isär, och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn.
Mer infomration om BiFF

Skilda världar

Skilda världar är en gruppverksamhet för barn med skilda föräldrar.
Mer informaton om Skilda världar

Trappansamtal

Stöd till barn och unga som sett och upplevt våld.
Här finns mer information om Trappansamtal

Trampolinen

Stödgrupper för barn och unga som lever i en utsatt situation.
Här finns mer information om Trampolinen

Trygghetscirkeln föräldraträffar

Trygghetscirkeln är en kostnadsfri kurs för föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Kursen är för alla föräldrar som vill lära sig mer om barns behov och utvecklas i sitt föräldraskap. Genom Trygghetscirkeln kan du hitta ett förhållningssätt i ditt föräldraskap som kan hjälpa ditt barn att känna trygghet och utveckla en god självkänsla. Under gruppträffarna pratar vi utifrån tema som alla knyter an till samspelet mellan barn och förälder.
Kontakt: Telefon 070-306 11 24

 

  Sidan uppdaterades: