Grupper och nätverk

Här hittar du information om grupper, nätverk och aktiviteter som du kan ha nytta av när du och din familj behöver olika former av stöd.

Föräldragrupper

Barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler erbjuder föräldragrupper för er som väntar barn eller har barn upp till 1 år.
Mer information om föräldragrupper

ABC föräldragrupp

Det är inte alltid lätt att vara förälder...
ABC föräldragrupp, är en föräldrautbildning för dig med barn mellan 3 och 18 år.
Här finns mer information om ABC: Alla Barn i Centrum
Kontakt: Telefon 072-741 41 30

BiFF - Barn i föräldrars fokus

BiFF är en utbildning för föräldrar som har separerat eller ska separera, och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn.
Mer infomration om BiFF

Skilda världar

Skilda världar är en gruppverksamhet för barn med skilda föräldrar.
Mer informaton om Skilda världar

Trappansamtal

Stöd till barn och unga som sett och upplevt våld.
Mer information om Trappansamtal

Trampolinen

Stödgrupper för barn och unga som lever i en utsatt situation.
Mer information om Trampolinen

 

  Sidan uppdaterades: