Ska du utföra uppdrag hos Kungälvs kommun?

Då är det bra att du känner till att vi på Kungälvs kommun arbetar förebyggande tillsammans med Skatteverket.

Kungälvs kommun och Skatteverket har ett gemensamt intresse av att alla företag som anlitas av Kungälvs kommun är seriösa företag.

Redovisning och betalning av skatter ska skötas och svartarbete ska inte förekomma.

Med anledning av detta har vi på Kungälvs kommun bestämt oss för att använda Skatteverkets arbetsmetod "förebygga ekonomisk brottslighet" för kontroll av anlitade entreprenörer.

Skatteverket lämnar ut information om respektive entreprenör har:

  • godkänd F-skatt
  • momsregistrering
  • arbetsgivarregistrering
  • redovisade arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna.

För att lyckas med det förebyggande arbetet är det viktigt att skattestatus kontrolleras i alla led av entreprenörer, underentreprenörer och underentreprenörs underentreprenör och så vidare.

Utländskt företag

Utlandsregistrerat företag, som efter utvärderingen kan komma att erbjudas kontrakt, ska före avtalets tecknande göra skatteanmälan för godkännande av F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering på blankett SKV 4632.

Vad innebär det för dig?

Om du som anlitats av Kungälvs kommun behöver anlita en underentreprenör så ska vi först godkänna entreprenören. 

I avtal mellan dig som utför uppdrag för oss och dina eventuella underentreprenörer, skriftliga eller muntliga, ska information om det förebyggande arbetet skrivas in.

Kontaktuppgifter Skatteverket

Ewa Hedlund 010 - 57 971 89
ewa.hedlund@skatteverket.se

Helene Andreasson 010 – 57 97169
helene.andreasson@skatteverket.se

Malin Zakariasson 010 – 57 97102
malin.zakariasson@skatteverket.se

  Sidan uppdaterades: