Ska du utföra uppdrag hos Kungälvs kommun?

Då är det bra att du känner till att vi på Kungälvs kommun arbetar förebyggande tillsammans med Skatteverket.

Kungälvs kommun och Skatteverket har ett gemensamt intresse av att alla företag som anlitas av Kungälvs kommun är seriösa företag.

Redovisning och betalning av skatter ska skötas och svartarbete ska inte förekomma.

Med anledning av detta har vi på Kungälvs kommun bestämt oss för att använda Skatteverkets arbetsmetod "förebygga ekonomisk brottslighet" för kontroll av anlitade entreprenörer.

Alla som utför uppdrag för Kungälvs kommun, oavsett vem som är beställare, omfattas av samarbetet mellan oss och Skatteverket. Om alla spelar efter samma regler skapas en sundare konkurrens-situation.

Det förebyggande arbetet innebär att vi begär in offentliga uppgifter från Skatteverket om skattestatus för alla entreprenörer som är involverade i uppdraget. Det gäller både inför upphandling men också löpande under avtalets gång.

Skatteverket lämnar ut information om respektive entreprenör har:

  • godkänd F-skatt
  • momsregistrering
  • arbetsgivarregistrering
  • eventuell skatteskuld hos Kronofogden
  • redovisade arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna.

Information om skattestatus hämtas via en excelfil.

För att lyckas med det förebyggande arbetet är det viktigt att skattestatus kontrolleras i alla led av entreprenörer, underentreprenörer och underentreprenörs underentreprenör och så vidare.

Utländskt företag

Utlandsregistrerat företag, som efter utvärderingen kan komma att erbjudas kontrakt, ska före avtalets tecknande göra skatteanmälan för godkännande av F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering på blankett SKV 4632.

Vad innebär det för dig?

Om du som anlitats av Kungälvs kommun behöver anlita en underentreprenör så ska vi först godkänna entreprenören. Godkännande får du genom att maila excelfilen med uppgift om organisations-nummer på tilltänkt entreprenör till den som anlitat dig.

Vid varje förändring av underleverantör ska en ny uppdaterad excelfil mailas till den som anlitat dig. Det är viktigt att fylla på filen löpande med nya anlitade entreprenörer så att alla blir uppföljda.

I avtal mellan dig som utför uppdrag för oss och dina eventuella underentreprenörer, skriftliga eller muntliga, ska information om det förebyggande arbetet skrivas in.

Kontaktuppgifter Skatteverket

Ewa Hedlund 010 - 57 971 89
ewa.hedlund@skatteverket.se

Helene Andreasson 010 – 57 97169
helene.andreasson@skatteverket.se

Malin Zakariasson 010 – 57 97102
malin.zakariasson@skatteverket.se

  Sidan uppdaterades: