Fiskhamnen

Begränsad användning av kaj.

Kontakt: Filip Johansson, Kungälvs Kommun

Under hösten 2021 och våren 2022 har en inspektion och inventering av kajkonstruktioner utförts på Koöns kajbestånd Kajen uppvisar skador på bärande konstruktionsdelar vilket innebär att lasterna på kajerna måste begränsas

Område markerat med rött stängs för all trafik och vistelse. Område markerat med gult stängs av för fordonstrafik och uppställning av material eller båtar. Endast gång- och cykeltrafik tillåten inom område markerat i rött. Isättning och upptagning sker inom lyftzon.

 

  Sidan uppdaterades: