Fiskhamnen begränsad framkomlighet

Kontakt: Filip Johansson, Kungälvs kommun

Under hösten 2021 och våren 2022 har en inspektion av kajkonstruktioner utförts på Koöns kajbestånd. Kajen har skador på bärande delar vilket innebär att lasterna på kajerna måste begränsas.

Område markerat med rött stängs för all trafik och vistelse. Område markerat med gult stängs av för fordonstrafik och uppställning av material eller båtar. Endast gång- och cykeltrafik är tillåten inom område markerat i rött. Isättning och upptagning sker inom lyftzon.

För mer information om renoveringen av kajen, besök projektets sida som finns på sidan om byggprojekt.

 

  Sidan uppdaterades: