Föreningar avtalar om att samarbeta

Barn och ungdomar ska kunna träna flera idrotter och inte behöva välja bara en. Därför har Idrottsrådet i Kungälv, idrottsföreningar, Riksidrottsförbundet-Sisu och kommunen gemensamt skapat ett avtal för barn- och ungdomsidrott.

Samsynsavtalet handlar om att ge barn och ungdomar möjlighet att utöva flera olika idrotter och inte behöva välja bara en. Avtalet betonar vikten av mångsidig idrott för barns fysiska och psykiska hälsa.

Avtalet i korthet

Föreningarna som skriver på lovar bland annat att respektera varandras säsonger och underlätta för de som vill multisporta. Avtalet innehåller gemensamma mål och att informera föräldrar och ledare om avtalet.

Avtalet underhålls och utvecklas

Idrottsrådet utvecklar och uppdatera avtalet och organisera träffar. Föreningarna sprider information om avtalet, ser till att det följs och bidrar med förslag på hur avtalet kan bli bättre. Alla idrottsföreningar i Kungälv bjuds in att skriva under avtalet. Varje år hålls möten för att följa upp hur det går.

Här kan du läsa hela avtalet

Hittills har de här föreningarna skrivit på:

Är du och din förening intresserade av mer information om Samsynsavtalet.
Kontakta Idrottrådet på följande e-post: idrottsradet@gmail.com

Läs mer om idrottsrådet här.

Underlag för föreningarna

En del av att gå med i samsynsavtalet är att sprida information om det till sina ledare och medlemmar. Här har vi samlat färdiga brev att skicka ut. Till medlemmarna finns både svenska och engelska varianter. De är skapade i pdf formatet som gör det enkelt att skriva ut. De går också lika bra att dela i exempelvis ett e-postmeddelande.

Samsynsavtal - Svenska information till vårdnadshavare.pdf

Samsynsavtal - Engelska information till vårdnadshavare.pdf

Samsynsavtal - Arabiska information till vårdnadshavare.pdf

Samsynsavtalet information till ledare.pdf

Underlag till möten

Här finns också en presentation för dig som vill prata om avtalet med medlemmar eller ledare på ett möte.

Samsyn föreningar i Kungälv - anslag

Samsyn föreningar i Kungälv - föreningsbilder

  Sidan uppdaterades: