Samsynsavtal idrottsföreningar

I Kungälv har Idrottsrådet tillsammans med idrottsföreningar, RF-Sisu och Kungälvs kommun skapat ett samsynsavtal. Bakgrunden till detta är önskan att barn och ungdomsidrott ska utföras efter deras behov och vilja.

Målet med Samsynsavtalet är att säkra barn och ungdomars möjlighet till varierat idrottande som ska bidra till ett livslångt idrottande. Vi ska ha som utgångspunkt att barnen och ungdomarna ska vara i centrum och inte bli tvingade att välja en idrott. För att värna om barn och ungdomarnas möjligheter har föreningarna nedan enats om ett avtal. Detta för att arbeta och gemensamt ta ansvar för att barn och ungdomar upp till 16 år ska kunna hålla på med fler idrotter samtidigt.

Föreningarna ska så långt det är möjligt organisera aktiviteterna så att barn och ungdomar kan hålla på med flera olika idrotter, i både lag och enskilda idrotter.

Föreningarna ska acceptera andra föreningars träningar och se dem som tillskott till den egna träningen och på detta sätt undvika att barn och ungdomar ska tvingas att välja. Samverkan sker mellan föreningarna för planering, inriktning eller utbyte av träningar hos varandra.

Samsynsavtalet har gemensamma mål och riktlinjer. Där finns även kort information till föräldrar och ledare.

Alla idrottsföreningar i Kungälv är inbjudna att ta del av och skriva under, avtalet.
Alla föreningar som har skrivit på Samsynsavtalet bjuds in till ett möte för uppföljning av avtalet i maj, varje år.
Vid Idrottskonferensen i oktober ansluter nya idrottsföreningar till Samverkan Föreningar Kungälv. Underskrift sker av firmatecknare för föreningen.

Sammanfattning av Samsynsavtalet

Det är oundvikligt att vissa idrotter erbjuder träning året om. Argument, från föräldrar och ledare, är att vissa bara är med i en idrott, kommer alltid att finnas.
Det är därför viktigt att få fram budskapet att högsäsong alltid går först. Det är också viktigt att ledare och föräldrar förstår det fysiologiska och psykologiska fördelarna med att utöva flera idrotter.

Idrottsrådet i Kungälv är utsedda av idrottsföreningarna Kungälv och har, i samarbete med idrottsföreningar, RF Sisu (Riksidrottsförbundet och Sisu Idrottsutbildarna) och Fritid Kungälv, tagit fram Samsynsavtalet. Idrottsrådet ansvarar för upprättande, utrullning och löpande uppdateringar av avtalet. Idrottsrådet ska verka för att avtalet följs, men det är anslutna föreningar som, genom sin påskrift, är faktiskt de som ser till att så sker.

Idrottsrådets roll i Samsynsavtalet

Idrottsrådet ansvarar för att samla in synpunkter och ordna träffar. Detta för att utveckla avtalet till något som föreningarna kan använda i sin verksamhet och för att uppmuntra kontakt mellan föreningarna i ämnet.

Föreningarnas roll i Samsynsavtalet

Föreningarna ansvarar för att sprida kunskap om avtalet i sina föreningar, verka för att avtalet följs, samt lämna in förbättringsförslag och medverka på träffar som Idrottsrådet sammankallar till.

Underskrivet Samsynsavtal: Samsynsavtal 2021-11-22

Följnade föreningar har skrivit på Samsynsavtalet:

 • IBK Kungälv
 • Gymnastikföreningen Kungälvsgymnasterna
 • Hermansby IF
 • Kungälvs Ishockeyklubb
 • Romelanda UF
 • Kungälvs Roddklubb
 • Ytterby IS
 • Konghälla AIK
 • Kareby IS
 • IK Kongahälla
 • Kungälvs handbollsklubb
 • Lysegårdens GK

Är du och din förening intresserade av mer information om Samsynsavtalet.
Kontakta Idrottrådet på följande e-post: idrottsradet@gmail.com

 

  Sidan uppdaterades: