Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag. Vigselförrättarna som Kungälvs kommun tillhandahåller är politiker eller tjänstepersoner, och ni väljer er vigselförrättare själva.

Inför er vigsel

  • Beställ hindersprövning och vigselintyg från Skatteverkets hemsida eller 0771 567 567. Underlagen når er vanligtvis inom fyra – sex veckor och är giltiga i fyra månader.
  • Kontakta valfri vigselförrättare för att bestämma datum och tid.  Se lista med förrättare som Kungälvs kommun tillhandahåller.
  • Boka vigselplats, se listan nedan för kontaktuppgifter och villkor, eller om ni har en egen plats ni vill vara på. Ni kommer överens med vigselförrättaren om vad som passar.
  • Bekräfta er bokning av vigselförrättare och lokal till Kundcenter via formuläret nedan eller på telefon 0303-23 80 00 senast 14 dagar innan. Bokningar tas inte emot senare än 14 dagar innan datumet.
  • Lämna hindersprövning och vigselintyg, underlagen ska vara i original, till Kundcenter senast 14 dagar innan er vigsel. Lämna i receptionen eller skicka till: Kungälvs kommun, Kundcenter, 442 81 Kungälv, efter detta skickar vi en bokningsbekräftelse för er vigsel.
  • Bokningar där hindersprövning och vigselintyg inte har inkommit senast 14 dagar innan vigseln avbokas, påminnelse kommer tre veckor innan vigseldatumet.

Under vigseln behövs två vittnen, båda 15 år fyllda. Vittnenas namn och postort meddelas till Kundcenter. Vid bokning av Stadshuset finns möjlighet att två tjänstepersoner är med som vittnen, se nedan.

Det är viktigt att båda parter förstår svenska eller engelska. Om någon av parterna inte förstår varken svenska eller engelska, kontakta Kundcenter för information.
En administrativ avgift på 500 kronor per par faktureras efter vigseln.

 

Stadshuset, Kungälv

Ytterbyvägen 2
Vigsel sker helgfria vardagar mellan klockan 08.00–16.00.

Övrig information och villkor
Vid vigsel i Stadshuset kan 10 personer närvara. Under vigseln ska minst två vittnen närvara. Vittnena måste vara minst 15 år. Har ni inte några egna vittnen kan två kommunala tjänstemän närvara vid vigseln. 

 Se tillgänglighet i Stadshuset

 

Kungälvs gamla rådhus, Kungälv

Gamla torget 1, Kungälv

Övrig information och villkor
Under vigseln ska minst två vittnen närvara. Ni måste själva ordna vittnen och de måste vara minst 15 år. Vid vigsel i Kungälvs gamla rådhus kan max 30 personer närvara.  

 Se tillgänglighet i Kungälvs Rådhus 

 

Marstrands rådhus, Marstrand 

Rådhusgatan 17, Marstrand

Övrig information och villkor 
Ni måste själva boka Marstrands rådhus. Bokning av lokalen sker via Peter Jitzmark. Han svarar på följande telefonnummer innan klockan 13.00   0709-54 17 37.

Under vigseln ska minst två vittnen närvara. Ni måste själva ordna vittnen och de måste vara minst 15 år. 

 Se tillgänglighet Marstrand Rådhus

 

Bohus fästning, Kungälv

Fästningholmen 1, Kungälv

Önskar ni vigsel på Bohus fästning kontaktar ni först själva någon av vigselförrättarna via kontaktuppgifterna nedan och hyr fästningen via Bohus fästnings hemsida. När ni bokat tid och plats med vigselförrättaren kontaktar ni Kundcenter för att slutföra bokningen.

Under vigseln ska minst två vittnen närvara. Ni behöver själva ordna vittnen och de måste vara minst 15 år.

 

Vigselförrättare

För närvarande har följande personer förordnande från länsstyrelsen:

Miguel Odhner (S) tel 0703-52 01 01
Camilla Haag (S) tel 0733-22 59 83
Pia Gillerstedt (S) tel med 0722-24 41 41
Lena Bjurström ( C) tel 0707-64 65 25
Birgitta Jähnke (S) tel 0730-67 34 93
Anna Vedin (M) tel 0722-02 30 38
Peter Harrysson (M) tel 0723-24 55 48
Anders Holmensköld (M) tel 0702-71 89 09
Karl-Johan Bondesson (MP) tel 0705-924 709
Elisabeth Mattsson (L) tel 0709-18 00 85
Haleh Lindqvist tel 0709-42 91 08
Mona-Britt Gillerstedt, tel 0703-28 86 92

  Sidan uppdaterades: