Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag. Vigselförrättarna som Kungälvs kommun erbjuder är politiker eller tjänstepersoner, och ni väljer er vigselförrättare själva.

Det här behöver göras inför vigseln

  • Beställ hindersprövning och vigselintyg från Skatteverkets hemsida eller 0771-567 567. Underlagen når er vanligtvis inom fyra till sex veckor och är giltiga i fyra månader.
  • Kontakta valfri vigselförrättare för att bestämma datum och tid.  Se lista med förrättare som Kungälvs kommun tillhandahåller.
  • Boka vigselplats, Stadshuset eller Rådhuset, eller om ni har en egen plats ni vill vara på. Ni kommer överens med vigselförrättaren om vad som passar.
  • Bekräfta bokning av vigselförrättare och lokal till Kundcenter via formuläret nedan eller på telefon 0303-23 80 00 senast 14 dagar innan. Bokningar tas inte emot senare än 14 dagar innan vigsel.
  • Lämna in hindersprövning och vigselintyg till Kundcenter senast 14 dagar innan vigseln. Underlagen ska vara i original. Lämna dem i receptionen eller skicka till: Kungälvs kommun, Kundcenter, 442 81 Kungälv. Efter detta skickar vi en bekräftelse på er bokning.
  • Bokningar där hindersprövning och vigselintyg inte har kommit in senast 14 dagar innan vigseln bokas av, påminnelse kommer tre veckor innan vigseldatumet.

Under vigseln behövs två vittnen, båda 15 år fyllda. Meddela Kundcenter deras namn och vilken ort de bor på. Vid bokning av Stadshuset finns möjlighet att två tjänstepersoner är med som vittnen, se nedan. En administrativ avgift på 500 kronor per par faktureras efter vigseln.

Länsstyrelsernas syn på svenska som språk vid en vigsel

En vigsel ska genomföras på svenska. Möjligen kan de delar av vigselakten vilka inte innehåller myndighetsutövande inslag genomföras på ett annat språk. Om tolk anlitas i samband med en vigsel bör denne vara kvalificerad på så sätt att det går att vara säker på att de parter som ska vigas förstår ritualens innebörd. När tolk deltar vid vigsel bör de officiella översättningarna av vigselakten, framtagna av Regeringskansliet, användas. Dessa översättningar kan fås av Länsstyrelsen vid förfrågan. Tolk ordnas på egen hand.

Här kan du vigas

Stadshuset, Kungälv

Ytterbyvägen 2
Vigsel sker helgfria vardagar mellan klockan 8–16.

Övrig information och villkor
Vid vigsel i Stadshuset kan fem personer närvara. Under vigseln ska minst två vittnen närvara. Vittnena måste vara minst 15 år. Har ni inte några egna vittnen kan två kommunala tjänstemän närvara vid vigseln. 

 Se tillgänglighet i Stadshuset

 

Kungälvs gamla rådhus, Kungälv

Gamla torget 1

Övrig information och villkor
Under vigseln ska minst två vittnen närvara. Ni måste själva ordna vittnen och de måste vara minst 15 år.   

 Se tillgänglighet i Kungälvs Rådhus 

 

Vigselförrättare

För närvarande har följande personer förordnande från länsstyrelsen:

Miguel Odhner (S) tel 0703-52 01 01
Camilla Haag (S) tel 0733-22 59 83
Pia Gillerstedt (S) tel med 0722-24 41 41
Lena Bjurström ( C) tel 0707-64 65 25
Birgitta Jähnke (S) tel 0730-67 34 93
Anna Vedin (M) tel 0722-02 30 38
Peter Harrysson (M) tel 0723-24 55 48
Anders Holmensköld (M) tel 0702-71 89 09
Karl-Johan Bondesson (MP) tel 0705-92 47 09
Elisabeth Mattsson (L) tel 0709-18 00 85
Haleh Lindqvist tel 0709-42 91 08
Mona-Britt Gillerstedt, tel 0703-28 86 92
Patrik Hedin, (UP) 
Taha Hama Ali, (S), tel 0704-97 43 17

  Sidan uppdaterades: