Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag. Vigselförrättarna som Kungälvs kommun erbjuder är politiker eller tjänstepersoner.

Här kan du vigas

Stadshuset, Kungälv

Ytterbyvägen 2
Vigsel sker helgfria vardagar mellan klockan 8–16.

Övrig information och villkor
Vid vigsel i Stadshuset kan fem personer närvara. Under vigseln ska minst två vittnen närvara. Vittnena måste vara minst 15 år. Har ni inte några egna vittnen kan två kommunala tjänstemän närvara vid vigseln. 

 Se tillgänglighet i Stadshuset

Kungälvs gamla rådhus, Kungälv

Gamla torget 1

 Se tillgänglighet i Kungälvs Rådhus 

Vigselförrättare

För närvarande har följande personer förordnande från länsstyrelsen:

Miguel Odhner (S) tel 0703-52 01 01
Camilla Haag (S) tel 0733-22 59 83
Pia Gillerstedt (S) tel med 0722-24 41 41
Lena Bjurström ( C) tel 0707-64 65 25
Birgitta Jähnke (S) tel 0730-67 34 93
Anna Vedin (M) tel 0722-02 30 38
Peter Harrysson (M) tel 0723-24 55 48
Anders Holmensköld (M) tel 0702-71 89 09
Karl-Johan Bondesson (MP) tel 0705-92 47 09
Elisabeth Mattsson (L) tel 0709-18 00 85
Haleh Lindqvist tel 0709-42 91 08
Mona-Britt Gillerstedt, tel 0703-28 86 92
Patrik Hedin, (UP) 
Taha Hama Ali, (S), tel 0704-97 43 17

Länsstyrelsernas syn på svenska som språk vid en vigsel

En vigsel ska genomföras på svenska. Möjligen kan de delar av vigselakten vilka inte innehåller myndighetsutövande inslag genomföras på ett annat språk. Om tolk anlitas i samband med en vigsel bör denne vara kvalificerad på så sätt att det går att vara säker på att de parter som ska vigas förstår ritualens innebörd. När tolk deltar vid vigsel bör de officiella översättningarna av vigselakten, framtagna av Regeringskansliet, användas. Dessa översättningar kan fås av Länsstyrelsen vid förfrågan. Tolk ordnas på egen hand.

  Sidan uppdaterades: