Borgerlig vigsel

Kungälvs kommun erbjuder borgerlig vigsel som är en ceremoni utan religiösa inslag.

Allmän information

Tid för vigsel beställs via telefon 0303-23 80 00. Läs informationen under rubriken Vigselplatser och tider innan du bokar. Original (ej kopia) av vigselintyg och hindersprövningsintyg ska skickas till Kungälvs kommun, Kundcenter, 442 81, Kungälv och vara oss tillhanda senast 3 veckor före vigseln. Intygen beställs från Skatteverket via telefon 0771-567 567 eller www.skatteverket.se. Dessa intyg är giltiga i 4 månader.

Under vigseln måste två vittnen delta och de måste vara minst 15 år. Vittnenas namn och postort skickas in tillsammans med de två intygen. När intygen har kommit till Kundcenter skickas en bokningsbekräftelse till er om att vigseln är bokad samt vem som är vigselförrättare. Vigselceremonin tar cirka 15 minuter. Det är viktigt att båda parterna förstår svenska eller engelska. Om någon av parterna inte förstår varken svenska eller engelska, kontakta Kundcenter för information.  En administrativ avgift på 500 kronor per par faktureras efter vigseln.

Önskar ni vigsel på någon annan plats än nedan eller på annan tid, kontaktar ni först själva någon av vigselförrättarna via kontaktuppgifterna nedan. När ni bokat tid och plats med vigselförrättaren kontaktar ni Kundcenter för att slutföra bokningen. Får du inte svar på alla frågor här kan du kontakta Kundcenter, telefon 0303-23 80 00 eller kontakta oss via e-post.

 

Vigselplatser och tider

Stadshuset, Kungälv

Ytterbyvägen 2
Vigsel sker helgfria vardagar mellan klockan 08.00-16.00

Övrig information och villkor
Vid vigsel i Stadshuset kan 10 personer närvara. Under vigseln ska minst två vittnen närvara. Vittnena måste vara minst 15 år. Har ni inte några egna vittnen kan två kommunala tjänstemän närvara vid vigseln. 

 Se tillgänglighet i Stadshuset

Kungälvs gamla rådhus, Kungälv

Gamla torget 1, Kungälv

Övrig information och villkor
Under vigseln ska minst två vittnen närvara. Ni måste själva ordna vittnen och de måste vara minst 15 år. Vid vigsel i Kungälvs gamla rådhus kan max 30 peroner närvara.  

 Se tillgänglighet i Kungälvs Rådhus 

Marstrands rådhus, Marstrand

Rådhusgatan 17, Marstrand

Övrig information och villkor 
Ni måste själva boka Marstrands rådhus. Bokning av lokalen sker via Peter Jitzmark. Han svarar på följande telefonnummer efter klockan 13.00, 0303-60062, 0709-54 17 37.

Under vigseln ska minst två vittnen närvara. Ni måste själva ordna vittnen och de måste vara minst 15 år. 

 Se tillgänglighet Marstrand Rådhus

Vigseltider för Kungälvs gamla rådhus och Marstrands rådhus

År 2018 kan du viga dig följande lördagar mellan klockan 12.00-14.00

13 januari, 27 januari,
10 februari, 24 februari,
10 mars, 24 mars,
7 april, 14 april, 21 april, 28 april,
5 maj, 12 maj, 19 maj, 26 maj,
2 juni, 9 juni, 16 juni, 30 juni,
7 juli, 14 juli, 21 juli,
4 augusti, 11 augusti, 18 augusti, 25 augusti,
8 september, 22 september,
6 oktober, 20 oktober,
10 november, 24 november,
8 december, 22 december.

Bohus fästning, Kungälv

Fästningholmen 1, Kungälv

Önskar ni vigsel på Bohus fästning kontaktar ni först själva någon av vigselförrättarna via kontaktuppgifterna nedan och hyr fästningen via Bohus fästnings hemsida. När ni bokat tid och plats med vigselförrättaren kontaktar ni Kundcenter för att slutföra bokningen.

Under vigseln ska minst två vittnen närvara. Ni måste själva ordna vittnen och de måste vara minst 15 år.

 

Vigselförrättare

För närvarande har följande personer förordnande från länsstyrelsen:

Haleh Lindquist 0303-23 91 08, 0709-42 91 08
Kenth Johansson 0706-60 56 05
Anders Holmensköld (M), 0702-71 89 09
Maria Pehrson (M), 0707-63 40 28 
Mona-Britt Gillerstedt 0703-28 86 92
Pia Gillerstedt (S), 0722-24 41 41
Rose-Marie Stenman (C), 0703-70 57 31
Patrik Hedin (UP), 0730-66 70 80
Elisabeth Mattsson (L), 0709-18 00 85
Ancy Wahlgren (UP), 0707-91 65 30
Kenneth G Forslund (S, Riksdagsledamot), 0705-60 87 83
Peter Harrysson (M), 0723-24 55 48

  Sidan uppdaterades: