Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag. Vigselförrättarna som Kungälvs kommun erbjuder är politiker eller tjänstepersoner.

Dessa lokaler kan du boka för en borgerlig vigsel

Stadshuset, Kungälv 

Adress: Ytterbyvägen 2

Övrig information och villkor:
Vid vigsel i Stadshuset kan högst fem personer närvara varav två av dessa ska vara vittnen. Vittnena måste vara minst 15 år. Om ni väljer att viga er på Stadshuset finns det möjlighet att boka till två tjänstemän som vittnen under ceremonin. Vigsel sker helgfria vardagar mellan klockan 8.00–16.00.

 Se tillgänglighet i Stadshuset


Kungälvs gamla rådhus, Kungälv

Adress: Gamla torget 1

Övrig information och villkor: Egna vittnen krävs.

 Se tillgänglighet i Kungälvs Rådhus 


Vigselförrättare

Kontakta en vigselförrättare för att komma överens om plats och tid för er vigsel. Följande personer har förordnande från länsstyrelsen:

Miguel Odhner (S) tel 0703-52 01 01
Camilla Haag (S) tel 0733-22 59 83
Birgitta Jähnke (S) tel 0730-67 34 93
Anders Holmensköld (M) tel 0702-71 89 09
Haleh Lindqvist tel 0709-42 91 08
Taha Hama Ali, (S), tel 0704-97 43 17
Anna Vedin (M), tel 0722-02 30 38
Pia Gillerstedt (S), tel 0722-24 41 41
Mona-Britt Gillerstedt (S), tel 0703-28 86 92
Peter Harrysson (M)
Elisabeth Mattsson (L), tel 070-918 00 85

Länsstyrelsernas syn på svenska som språk vid en vigsel

En vigsel ska genomföras på svenska. Möjligen kan de delar av vigselakten som inte innehåller myndighetsutövande genomföras på ett annat språk. Om tolk anlitas i samband med en vigsel bör denne vara kvalificerad på så sätt att det går att vara säker på att de parter som ska vigas förstår ritualens innebörd. När tolk deltar vid vigsel bör de officiella översättningarna av vigselakten, framtagna av Regeringskansliet, användas. Dessa översättningar kan man få av Länsstyrelsen vid förfrågan. Tolk ordnas på egen hand.

  Sidan uppdaterades: