Borgerlig vigsel

Kungälvs kommun erbjuder borgerlig vigsel som är en ceremoni utan religiösa inslag.

Allmän information

Läs informationen under rubriken Vigselplatser och tider och se vilka vigselplatser du kan välja mellan, innan du bokar. Vill ni viga sig på annan plats så går det givetvis bra, detta gör ni upp med er vigselförrättare. Önskar ni beställa tid för vigsel kontaktar ni först själva någon av vigselförrättarna via kontaktuppgifterna nedan. När ni bokat tid och plats med vigselförrättaren, kontaktar ni kommunens Kundcenter för att slutföra bokningen på telefon 0303-23 80 00 eller via mail kundcenter@kungalv.se

Original (ej kopia) av vigselintyg och hindersprövningsintyg ska skickas till:

Kungälvs kommun, Kundcenter
442 81, Kungälv

Handlingarna ska vara oss tillhanda senast tre veckor före vigseln. Intygen beställs från Skatteverket via telefon 0771-567 567 eller på Skatteverkets hemsida. Dessa intyg är giltiga i fyra månader.

Under vigseln måste två vittnen delta och de måste vara minst 15 år. Vittnenas namn och postort skickas in tillsammans med de två intygen. När intygen har kommit till Kundcenter skickas en bokningsbekräftelse till er om att vigseln är bokad samt vem som är vigselförrättare. Vigselceremonin tar cirka 15 minuter. Det är viktigt att båda parterna förstår svenska eller engelska. Om någon av parterna inte förstår varken svenska eller engelska, kontakta Kundcenter för information.  En administrativ avgift på 500 kronor per par faktureras efter vigseln.

 

Vigselplatser och tider

Stadshuset, Kungälv

Ytterbyvägen 2
Vigsel sker helgfria vardagar mellan klockan 08.00-16.00

Övrig information och villkor
Vid vigsel i Stadshuset kan 10 personer närvara. Under vigseln ska minst två vittnen närvara. Vittnena måste vara minst 15 år. Har ni inte några egna vittnen kan två kommunala tjänstemän närvara vid vigseln. 

 Se tillgänglighet i Stadshuset

 

Kungälvs gamla rådhus, Kungälv

Gamla torget 1, Kungälv

Övrig information och villkor
Under vigseln ska minst två vittnen närvara. Ni måste själva ordna vittnen och de måste vara minst 15 år. Vid vigsel i Kungälvs gamla rådhus kan max 30 peroner närvara.  

 Se tillgänglighet i Kungälvs Rådhus 

 

Marstrands rådhus, Marstrand 

Rådhusgatan 17, Marstrand

Övrig information och villkor 
Ni måste själva boka Marstrands rådhus. Bokning av lokalen sker via Peter Jitzmark. Han svarar på följande telefonnummer innan klockan 13.00   0709-54 17 37.

Under vigseln ska minst två vittnen närvara. Ni måste själva ordna vittnen och de måste vara minst 15 år. 

 Se tillgänglighet Marstrand Rådhus

 

Bohus fästning, Kungälv

Fästningholmen 1, Kungälv

Önskar ni vigsel på Bohus fästning kontaktar ni först själva någon av vigselförrättarna via kontaktuppgifterna nedan och hyr fästningen via Bohus fästnings hemsida. När ni bokat tid och plats med vigselförrättaren kontaktar ni Kundcenter för att slutföra bokningen.

Under vigseln ska minst två vittnen närvara. Ni måste själva ordna vittnen och de måste vara minst 15 år.

 

Vigselförrättare

För närvarande har följande personer förordnande från länsstyrelsen:

Miguel Odhner (S) tel 0703-52 01 01
Camilla Haag (S) tel 0733-22 59 83
Anders Lökholm (S) tel 0707-95 34 05
Pia Gillerstedt (S) tel med 0722-24 41 41
Lena Bjurström ( C) tel 0707-64 65 25
Birgitta Jähnke (S) tel 0730-67 34 93
Anna Vedin (M) tel 0722-02 30 38
Peter Harrysson (M) tel 0723-24 55 48
Anders Holmensköld (M) tel 0702-71 89 09
Jenny Alvstråle (C) tel 0765-873 848
Karl-Johan Bondesson (MP) tel 0705-924 709
Maria Kjellberg (MP) tel 0704-45 19 24
Elisabeth Mattsson (L) tel 0709-18 00 85
Haleh Lindqvist tel 0709-42 91 08
Mona-Britt Gillerstedt, tel 0703-28 86 92

  Sidan uppdaterades: