Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag. Vigselförrättarna som Kungälvs kommun erbjuder är politiker eller tjänstepersoner.

Kommunens vigselförrättare

Kontakta en vigselförrättare för att komma överens om plats och tid för er vigsel. När tid och plats är bokad, gå vidare till Anmälan borgerlig vigsel. Följande personer har förordnande från länsstyrelsen:

Mona-Britt Gillerstedt, telefon 0703-28 86 92
Pia Gillerstedt, telefon 0722-24 41 41
Camilla Haag,  telefon 0733-22 59 83
Taha Hama Ali  telefon 0704-97 43 17
Peter Harrysson
Anders Holmensköld, telefon 0702-71 89 09
Birgitta Jähnke,  telefon 0730-67 34 93
Haleh Lindqvist telefon 0709-42 91 08
Hans Lundin, telefon 0725-520130
Elisabeth Mattsson, telefon 0709-18 00 85
Miguel Odhner,  telefon 0703-52 01 01
Anna Vedin, telefon 0722-02 30 38

Dessa lokaler kan du boka för en borgerlig vigsel

Stadshuset, Kungälv 

Adress: Ytterbyvägen 2

Övrig information och villkor:
Vid vigsel i Stadshuset kan högst fem personer närvara varav två av dessa ska vara vittnen. Vittnena måste vara minst 15 år. Om ni väljer att viga er på Stadshuset finns det möjlighet att boka till två tjänstemän som vittnen under ceremonin. Vigsel sker helgfria vardagar mellan klockan 8.00–16.00.

 Se tillgänglighet i Stadshuset


Kungälvs gamla rådhus, Kungälv

Adress: Gamla torget 1

Övrig information och villkor: Egna vittnen krävs.

 Se tillgänglighet i Kungälvs Rådhus 

 

Länsstyrelsernas syn på svenska som språk vid en vigsel

En vigsel ska genomföras på svenska. Möjligen kan de delar av vigselakten som inte innehåller myndighetsutövande genomföras på ett annat språk. Om tolk anlitas i samband med en vigsel bör denne vara kvalificerad på så sätt att det går att vara säker på att de parter som ska vigas förstår ritualens innebörd. När tolk deltar vid vigsel bör de officiella översättningarna av vigselakten, framtagna av Regeringskansliet, användas. Dessa översättningar kan man få av Länsstyrelsen vid förfrågan. Tolk ordnas på egen hand.

  Sidan uppdaterades: