Fritidsgårdar

I Kungälvs kommun finns tre fritidsgårdar som är mötesplatser dit alla ungdomar är välkomna. På fritidsgårdarna är det ungdomarnas egna intressen, idéer och nyfikenhet som formar verksamheten.

På fritidsgårdarna arbetar utbildade ungdomsarbetare med fokus på att uppmuntra och inspirera ungdomar att förverkliga sina idéer och att ta ansvar för exempelvis aktiviteter, evenemang och utflykter.

Genom att göra ungdomarna delaktiga i utformandet av verksamheten skapas förutsättningar för lärande och egen utveckling. Det finns en variation av sociala och kreativa aktiviteter samt möjlighet att utveckla nya eller redan tidigare intressen på fritidsgården. Ungdomar som är på fritidsgården ska uppleva meningsfullhet, trygghet och gemenskap. Besöken på fritidsgårdarna är kostnadsfria.

Kode fritidsgård

Nordmarkens fritidsgård

Ytterby fritidsgård

Fritidsgårdarnas inriktningsmål

Fritidsgårdarna ska vara en arena där besökarnas egna erfarenheter, kunskaper och intressen tas tillvara på ett meningsfullt sätt. För att leva upp till detta har fritidsgårdarna tagit fram inriktningsmål.

Om olyckan är framme

Kungälvs kommun har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Mer information hittar du här.

  Sidan uppdaterades: