Fritidsgårdar - mötesplatser för unga

Från och med 25/1 är fritidsgårdarna öppna för viss verksamhet igen

Trygga Ungdomsmiljöer utökar verksamheten till att även välkomna ungdomar födda 02 och senare i öppna verksamheter och gruppverksamheter. I övrigt gäller rådande riktlinjer med avstånd och begränsningar enligt tidigare.

Under de gångna veckorna har behovet och trycket på våra mötesplatser inte minskat. Alternativa verksamheter har tagits fram för att möta ungdomars behov av sammanhang och mötesplatser. I och med de nya riktlinjerna som kom vecka 3 kommer vi kunna möta behovet av vår ordinarie verksamhet till vissa delar igen.

Detta kommer att ske med ett antal begränsningar. Delar av verksamheten förläggs utomhus och digitala satsningar och aktiviteter kommer fortsätta i samverkan med kommunens ungdomar.

Förutom fortsatt noggrann handhygien, spritning av ytor och att vare sig personal eller ungdomar med symtom skall vara i verksamheten gäller: Max 8 deltagare inklusive ledare per rum, 2 meters avstånd gäller för såväl deltagare som personal.

Våra mötesplatser har olika förutsättningar utifrån lokaler. Närmare information om hur verksamheten öppnar på din mötesplats hittar du på respektive fritidsgårds Facebooksida och Instagram.

Fältverksamheten fortsätter enligt tidigare. Fältarna nås på 0702-319845

Välkommen till någon av Kungälvs kommuns fyra fritidsgårdar, där alla ungdomar är välkomna! Här är det du som tillsammans med andra ungdomar och våra ungdomsarbetare formar verksamheten.

Det finns fyra fritidsgårdar som du kan besöka i kommunen. Där möter du utbildade ungdomsarbetare från enheten Trygga ungdomsmiljöer (TUM). Tillsammans med dem kan du exempelvis planera aktiviteter, evenemang och utflykter.

Besöken på fritidsgårdarna är kostnadsfria.

 

Våra fritidsgårdar

Våra fritidsgårdar ligger på olika platser i kommunen. Vi finns i Kode, Ytterby, Nordmarken och i Mimers Kulturhus (KultLab). Fritidsgårdarnas öppettider och adress hittar du på respektive sida.
Följ oss gärna på Facebook och instagram (tryggaungdomsmiljoerkungalv) så får du aktuell information om vad som händer på fritidsgårdarna.

 

Vi är HBTQ-certifierade

Sedan 2018 är våra mötesplatser HBTQ-certifierade. Det betyder att vi tar ansvar för både stora och små frågor för alla ungdomars lika värde och rätt att vara en del av vår verksamhet. Du ska känna dig trygg när du besöker våra fritidsgårdar. 

 

 

Våra inriktningsmål

Fritidsgårdarna ska vara en mötesplats där dina erfarenheter, kunskaper och intressen tas tillvara på ett meningsfullt sätt. För att leva upp till detta har fritidsgårdarna tagit fram inriktningsmål.

 

Om något skulle hända dig

Kungälvs kommun har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Mer information hittar du här.

  Sidan uppdaterades: