Fritidsgårdar - mötesplatser för unga

Välkommen till någon av Kungälvs kommuns fyra fritidsgårdar, där alla ungdomar är välkomna! Här är det du som tillsammans med andra ungdomar och våra ungdomsarbetare formar verksamheten.

Det finns fyra fritidsgårdar som du kan besöka i kommunen. Där möter du utbildade ungdomsarbetare från enheten Trygga ungdomsmiljöer (TUM). Tillsammans med dem kan du exempelvis planera aktiviteter, evenemang och utflykter.

Besöken på fritidsgårdarna är kostnadsfria.

 

Våra fritidsgårdar

Våra fritidsgårdar ligger på olika platser i kommunen. Vi finns i Kode, Ytterby, Nordmarken och i Mimers Kulturhus (KultLab). Fritidsgårdarnas öppettider och adress hittar du på respektive sida.
Följ oss gärna på Facebook och instagram (tryggaungdomsmiljoerkungalv) så får du aktuell information om vad som händer på fritidsgårdarna.

 

Vi är HBTQ-certifierade

Sedan 2018 är våra mötesplatser HBTQ-certifierade. Det betyder att vi tar ansvar för både stora och små frågor för alla ungdomars lika värde och rätt att vara en del av vår verksamhet. Du ska känna dig trygg när du besöker våra fritidsgårdar. 

 

 

Våra inriktningsmål

Fritidsgårdarna ska vara en mötesplats där dina erfarenheter, kunskaper och intressen tas tillvara på ett meningsfullt sätt. För att leva upp till detta har fritidsgårdarna tagit fram inriktningsmål.

 

Om något skulle hända dig

Kungälvs kommun har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Mer information hittar du här.

  Sidan uppdaterades: