Anhörigstöd - aktiviteter och länkar

Här samlar vi information som handlar om aktiviteter och aktuella händelser inom anhörigstödet.

Anhörigföreningen Handen

Anhörigföreningen Handen erbjuder träffar då människor som vårdar anhöriga får möjlighet att samtala och utbyta erfarenheter.

Kontakt: Dag Walterson, telefon 0303–23 91 13

Informationsblad, Anhörigföreningen Handen


Anhörigcenter Ljuspunkten

Anhörigcenter Ljuspunkten, Rosendalsgatan 1, Oasen (3:e våningen) är öppet för anhörigvårdare och andra som är intresserade av anhörigstöd. Vi träffas tisdagar med kaffeservering, information, sång, musik, uppläsning, avslappning och social samvaro.
Under Covid 19 har vi begränsat antal platser.
Ring och boka på tel: 0303-239672


Länkar som kan vara användbara för dig som anhörig

FUB

FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. FUB arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. 
FUB:s webbplats (extern länk)

FUB i Kungälvs webbplats (extern länk)


Nka - Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. 
Nka:s webbplats (extern länk)


AHR - Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga oavsett ålder, kön eller diagnos hos den närstående.
AHR:s webbplats (extern länk)


Demensförbundet

Demensförbundet är ett handikappförbund. Den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt. 
Demensförbundets webbplats (extern länk)


Alzheimerföreningen

För stöd och råd till personer med Alzheimers- eller annan kognitiv hjärnsjukdom och deras närstående/anhöriga
Alzheimerföreningens webbplats (extern länk)

  Sidan uppdaterades: