Anhörigstöd - aktiviteter och länkar

Här samlar vi information som handlar om aktiviteter och aktuella händelser inom anhörigstödet.

Anhörigföreningen Handen

Anhörigföreningen Handen erbjuder träffar då människor som vårdar anhöriga får möjlighet att samtala och utbyta erfarenheter.
Kontakt: Yvonne Byberg, ordförande i Handen, 0721-88 15 27

Informationsblad, Anhörigföreningen Handen

Anhörigcenter Ljuspunkten

Anhörigcenter Ljuspunkten, Rosendalsgatan 1, Oasen (3:e våningen) är öppet för dig som vårdar en anhörig och andra som är intresserade av anhörigstöd. Vi träffas på tisdagar. Här finns kaffeservering, information, sång och musik, avslappning och social samvaro.
Ring och boka på tel: 0303-239672

Länkar som kan vara användbara för dig som anhörig:


FUB - Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

FUB arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. 
FUB:s webbplats
FUB i Kungälvs webbplats

Nka - Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. 
Nka:s webbplats

AHR - Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga oavsett ålder, kön eller diagnos hos den närstående.
AHR:s webbplats

Demensförbundet

Demensförbundet är ett handikappförbund. Den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt. 
Demensförbundets webbplats

  Sidan uppdaterades: