Anhörigstöd

Att stödja en närstående kan vara givande men också tungt. Hos oss på anhörigstödet kan du som är anhörig få kostnadsfritt stöd för att orka med vardagen. Du kan vara helt anonym och tystnadsplikt råder.

Anhörigstödet i Kungälvs kommun riktar sig till dig som stödjer en närstående som behöver hjälp på grund av

 • långvarig sjukdom
 • åldrande
 • fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning
 • missbruk

Med anhöriga syftar vi på dig som är

 • make, maka eller partner
 • förälder
 • syskon
 • barn
 • annan person som står den hjälpbehövande nära

Stödgrupp för anhöriga till vuxen med missbruk

Är du över 18 år och anhörig till någon vuxen med missbruk? I oktober startar en anhöriggrupp där du kan träffa andra i liknande situation och få verktyg för att bättre ta hand om dig själv och stötta din närstående till hjälp. Gruppen leds av kommunens anhörigkonsulenter och träffarna är på kvällstid en gång per månad.

Anmäl dig till stödgruppen för anhöriga till vuxen med missbruk

Du kan också anmäla dig till gruppen genom att ringa 0303-23 90 45. Anhörigkonsulenterna kommer att kontakta dig med mer information och meddela om du har fått en plats i gruppen. Antalet platser är begränsat och vi behöver ha din anmälan senast 31 augusti.

Kontakta anhörigstödet

 • Stödsamtal – personligen eller via telefon.
 • Vägledning om stödinsatser i kommunen och hur du ansöker om dessa.
 • Träffar med andra i liknande situation som du.
 • Information om grupper och organisationer som kan hjälpa dig.
 • Föreläsningar och utbildningar.

Kontakta anhörigstödet

Du kan kontakta oss på vardagar under kontorstid. Om vi inte har möjlighet att svara i telefon får du gärna lämna ett röstmeddelande eller mejla oss så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Telefon: 0303-23 90 45
Mejl: anhorigstodet@kungalv.se
Adress: Anhörigcenter i Oasen sim- och ishall, Rosendalsgatan 1, Kungälv

  Sidan uppdaterades: