Press- och informationsmaterial

På denna sida hittar du pressmeddelanden, pressbilder, kontaktuppgifter och Kungälvs kommuns logotyp som är fria att ladda ner och använda.

Massmedia har ett samhällsuppdrag att granska offentliga myndigheters verksamhet och har också en viktig roll som opinionsbildare och att sprida samhällsinformation. Det ligger i vårt intresse att förse massmedia med så korrekt och fullständigt underlag som möjligt och aktivt medverka till att informationen sprids.

Texten i Inledningen är hämtad ur Kungälvs kommuns kommunikationspolicy. Policyn talar om hur vi ska arbeta med information och kommunikation i Kungälvs kommun. 

Kontakta pressansvarig

Madeleine Nilsson, telefon 0303-23 90 76 eller 0725-27 39 40. E-post: madeleine.nilsson@kungalv.se. Du kan också ringa kundcenter på 0303-23 80 00.

Kungälvs kommuns grafiska profil

Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs kommun. Det är viktigt att kommunen visar upp en profil som dels skapar helhet, men som även ger utrymme för spontanitet och frihet. Den grafiska profilen skapar en känsla av samhörighet internt och den ger en bild av enighet externt.

Här kan du ta del av hela vår grafiska profil (PDF-dokument, öppnas i nytt fönster)

Kungälvs kommuns logotyp

Här kan du ladda ner vår logotyp. Varje logotyp finns att ladda ner i två filformat, .jpg och .eps.

Från en dator: Högerklicka på respektive länk och välj "spara länk som.....".
Från en handhållen enhet: Du kan endast spara de filer som är i jpg-format. Klicka på länken och välj "spara"

 

Informationsmaterial

Upplev Mimers Kulturhus är kommunens evenemangsfolder. Foldern utkommer fyra gånger per år och innehåller kultur, evenemang och föredrag på Mimers Kulturhus. 
Foldern finns att hämta på biblioteken i Kungälv eller för nedladdning här på webbplatsen.

Här hittar du länk för att ladda ner senaste Upplev  Sidan uppdaterades: