Press- och informationsmaterial

Här hittar du pressmeddelanden, pressbilder, kontaktuppgifter och Kungälvs kommuns logotyp. De är fria att ladda ner och använda.

Massmedia har ett samhällsuppdrag att granska offentliga myndigheters verksamhet och har också en viktig roll som opinionsbildare och att sprida samhällsinformation. Det ligger i vårt intresse att förse massmedia med så korrekt och fullständigt underlag som möjligt och aktivt medverka till att informationen sprids.

Texten i inledningen är hämtad ur Kungälvs kommuns kommunikationspolicy. Policyn talar om hur vi ska arbeta med information och kommunikation i Kungälvs kommun. 

Kontakta pressansvarig

Kommunikationschef Madeleine Nilsson, telefon 0303-23 90 76 eller 0725-27 39 40. E-post: madeleine.nilsson@kungalv.se. Du kan också ringa kundcenter på 0303-23 80 00.

Grafisk profil i Kungälvs kommun

Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs kommun. Det är viktigt att kommunen visar upp en profil som dels skapar helhet, men som även ger utrymme för spontanitet och frihet. Den grafiska profilen skapar en känsla av samhörighet internt och den ger en bild av enighet externt.

Grafisk profilmanual Kungälvs kommun

Kungälv kommuns logotyp

Kungälvs kommuns logotyp är i första hand till för kommunen och våra verksamheter. Vi använder den när vi kommunicerar och marknadsför våra tjänster och vår service till dig som bor och verkar här. Leverantörer och samarbetspartners som samarbetar med oss och där kommunen är delfinansiär kan få lov att använda vår logotyp.

Är du osäker på om och hur du får använda kommunens logotyp eller har du sett att kommun logotyp används felaktigt eller i fel sammanhang? Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Ladda ner Kungälvs kommuns logotyp

Informationsmaterial

Upplev Mimers Kulturhus är kommunens evenemangsfolder. Foldern utkommer fyra gånger per år och innehåller kultur, evenemang och föredrag på Mimers Kulturhus. 
Foldern finns att hämta på biblioteken i Kungälv eller för nedladdning här på webbplatsen.

Här hittar du länk för att ladda ner senaste Upplev

  Sidan uppdaterades: