Beredningar och utskott

Kommunfullmäktiges beredningar

Kommunfullmäktiges (KF) beredningar ansvarar för övergripande mål och riktlinjer som rör respektive ansvarsområde. Beredningarna ska arbeta övergripande med visioner och värderingar.

Syftet med beredningar är att förbereda ärenden som ska avgöras av KF. Beredningarna ska yttra sig till KF över alla ärenden som faller inom beredningens uppgiftsområde men kan inte fatta självständiga beslut.

 

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har tre utskott; utskottet för samhälle och utveckling, utskottet för bildning och lärande samt utskottet för trygghet och stöd. Utskottens främsta uppgift är att bereda ärenden till kommunstyrelsen.

 

  Sidan uppdaterades: