Kastellegården – Björkås

På den här sidan kan du följa arbetet med att bygga ut VA mellan Kastellegården och Björkås i via Ytterby.

Byggtid: 2022 —2024
Status: Byggnation pågår
Klart: planerad sluttid mars 2024
Projektör: Sweco
Entreprenör: Skanska Sverige AB, Väg och Anläggning Väst 
Projektledare: Mikael Fischer
Byggledare: Björn Midas

2023-09-14

Sanering avslutad

Bygget av ledningarna blir klara under september månad. Bygget av pumpstationsbrunnen vid Hällebergsgatan är klar. Byggnation av pumpstationsbrunnen vid Hollandsgatan är avslutad. En del arbete har försenats något och inleds under september/oktober. Ny planerad sluttid för arbetet är mars 2024.

2022-12-13

All ledningsbyggnationen som utförts via styrd borrning är avslutad.

Markföroreningar har påträffats vid Hollandsgatan. Saneringsåtgärder planeras men omfattningen av föroreningarna är ännu inte klarlagda.
Ledningsbyggnation via rörtryckning under Marstrandsvägen planeras utföras under mars/april.
Ledningsbyggnation längs Tungevägen planeras pågå under januari/februari.
Pumpstationsbrunnen vid Hällebergsgatan planeras att sättas under januari/februari.
Pumpstationsbrunnen vid Hollandsgatan planeras att sättas under mars/april.
Byggnation av pumpstationsbyggnad vid Hällebergsgatan och Hollandsgatan planeras pågå i maj. 
Arbetet beräknas vara färdigt i september 2023.

2022-02-25

Statusuppdatering

Kontrakt för byggnationen har tecknats med Skanska Sverige AB, Väg och Anläggning Väst. Byggnationen är inledd, markarbeten påbörjas i mars.

2021-10-12

Uppdatering oktober

Projektet slås ihop med sträckan Hollandsgatan — Björkås. Sidan för Hollandsgatan — Björkås upphör efter årsskiftet. 

2021-07-12

Omstrukturering av hemsida

I samband med att vi gör vissa förändringar på Kungälvs kommuns hemsida ändras projektsidornas adress (URL) och kommer inte längre att fungera om du lagt in en VA-projektsida som ett bokmärke eller favorit. Kommande uppdateringar kommer att leda dig till rätt projektsida som vanligt och innebär inte att du måste prenumerera om på sidan du är intresserad av.
 

2021-02-24

Ledningsrätten vinner laga kraft

Ledningsrätten för sträckan har vunnit laga kraft. Ledningsrätten ger oss möjlighet att lägga ledningar på mark som inte tillhör kommunen.

Planeringen inför bygget av ledningen mellan Kastellegården och Hollandsgatan fortsätter. Byggnationen av VA-ledningarna planeras påbörjas under hösten.

2020-02-26

Detta gör vi just nu

Planeringen inför bygget av ledningen mellan Kastellegården och Hollandsgatan fortsätter. Just nu arbetar vi med att göra klar ledningsrätten för sträckan. Ledningsrätten ger oss möjlighet att lägga ledningar på mark som inte tillhör kommunen.

2020-01-29

Välkommen till sidan om VA mellan Kastellegården och Hollandsgatan 

Om du bor utmed den här sträckan, är fastighetsägare, markägare, entreprenör eller bara intresserad av utvecklingen i området så är den här sidan rätt för dig. Fyll i din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan" så får du ett e-postmeddelande när sidan uppdateras. 

Du hittar vanliga frågor och svar om VA-utbyggnaden här

Om projektsidan

På den här projektsidan kan du följa arbetet med att bygga ut VA mellan de två platserna i rubriken. Här kommer vi löpande att informera när något viktigt händer i projektet. Det kan exempelvis vara när en utredning är klar och när projektet går in i ett nytt skede. När själva bygget av ledningen är i gång kan informationen på den här sidan mer handla om saker som exempelvis påverkar framkomligheten i området. Glöm inte att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande från kommunen när sidan uppdaterats med ny information.

  Sidan uppdaterades: