Kastellegården – Björkås

På den här sidan kan du följa arbetet med att bygga ut VA mellan Kastellegården och Björkås i via Ytterby.

Byggtid: 2022 —2023
Status: Projektering avslutad. Upphandling beräknas till oktober - december 2021.
Projektör: Sweco
Entrepenör: Utses efter avslutad upphandling. 
Projektledare: Mikael Fischer, mikael.fischer@kungalv.se

2021-10-12

Uppdatering oktober

Projektet slås ihop md sträckan Hollandsgatan — Björkås. Sidan för Hollandsgatan — Björkås upphör efter årsskiftet. 

2021-07-12

Omstrukturering av hemsida

I samband med att vi gör vissa förändringar på Kungälvs kommuns hemsida ändras projektsidornas adress (URL) och kommer inte längre att fungera om du lagt in en VA-projektsida som ett bokmärke eller favorit. Kommande uppdateringar kommer att leda dig till rätt projektsida som vanligt och innebär inte att du måste prenumerera om på sidan du är intresserad av.

 

2021-02-24

Ledningsrätten vinner laga kraft

Ledningsrätten för sträckan har vunnit laga kraft. Ledningsrätten ger oss möjlighet att lägga ledningar på mark som inte tillhör kommunen.

Planeringen inför bygget av ledningen mellan Kastellegården och Hollandsgatan fortsätter. Byggnationen av VA-ledningarna planeras påbörjas under hösten.

2020-02-26

Detta gör vi just nu

Planeringen inför bygget av ledningen mellan Kastellegården och Hollandsgatan fortsätter. Just nu arbetar vi med att göra klar ledningsrätten för sträckan. Ledningsrätten ger oss möjlighet att lägga ledningar på mark som inte tillhör kommunen.

2020-01-29

Välkommen till sidan om VA mellan Kastellegården och Hollandsgatan 

Om du bor utmed den här sträckan, är fastighetsägare, markägare, entreprenör eller bara intresserad av utvecklingen i området så är den här sidan rätt för dig. Fyll i din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan" så får du ett e-postmeddelande när sidan uppdateras. 

Du hittar vanliga frågor och svar om VA-utbyggnaden här

Om projektsidan

På den här projektsidan kan du följa arbetet med att bygga ut VA mellan de två platserna i rubriken. Här kommer vi löpande att informera när något viktigt händer i projektet. Det kan exempelvis vara när en utredning är klar och när projektet går in i ett nytt skede. När själva bygget av ledningen är i gång kan informationen på den här sidan mer handla om saker som exempelvis påverkar framkomligheten i området. Glöm inte att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande från kommunen när sidan uppdaterats med ny information.

  Sidan uppdaterades: