Årsredovisning och årsplanering

Planeringen av kommunens utveckling grundar sig på ett antal styrdokument, till exempel kommunens vision och kommunplanen. Här hittar du budgetdirektiv, förvaltningens verksamhetsplan samt årsredovisning.

 Teckenspråk:


Kungälvs kommuns verksamhet kostar ungefär 2,5 miljarder kronor varje år. Av det kommer 2,1 miljard från den kommunalskatt som kommuninvånarna betalar.

För varje 100-lapp som du som kommuninvånare betalar i kommunalskatt används 15 kronor till äldreomsorg och 8 kronor till funktionshinderverksamhet. Ungefär 34 kronor går till förskola och grundskola och 5 kronor satsas på kultur och fritid.


Från budgetdirektiv till verksamhetsplan och bokslut

Den politiska majoriteten skriver sina mål, prioriteringar och inriktning för mandatperioden, den tid som man är vald för, i ett budgetdirektiv som bestäms av kommunstyrelsen. Förvaltningen svarar på budgetdirektivet genom förvaltningens verksamhetsplan som beskriver hur de politiska målen ska uppnås.

I verksamhetsplanen balanseras mål mot ekonomi, personal och verksamhet. Förvaltningens verksamhetsplan bryts i nästa steg ned i sektorplaner där de områden utvecklas som respektive sektor är berörd av, enligt samma ordning som i verksamhetsplanen.

För att följa upp hur verksamhetsplanen och sektorplaner genomförs under verksamhetsåret görs bokslut tre gånger per år: 30 april, 31 augusti samt årsbokslut 31 december.

  Sidan uppdaterades: