Pågående och planerade upphandlingar

En enklare upphandlingsprocess tar minst tre månader från planering till avtal och en mer komplex upphandling kan pågå upp till ett par år beroende på hur stort förarbetet är.

Hitta våra pågående upphandlingar

Alla upphandlingar som Kungälvs kommun genomför annonseras via Kommers Upphandling  Om kommunen ingår i en upphandling som genomförs av annan organisation, exempelvis Förvaltningen inköp och Upphandling i Göteborg, kan annonsering ske via www.upphandlingar.nu. Vi rekommenderar därför att intresserade leverantörer regelbundet även söker i denna databas.

Planerade upphandlingar

Kungälvs kommun, Upphandlingsenheten, har sammanställt de upphandlingar som finns planerade för det kommande året. En upphandling startar fem månader innan ett avtal löper ut eller innan önskad avtalsstart. Syftet är att göra informationen om kommande upphandlingar synlig.
Kommunens upphandlingar annonseras ut på http://www.kommersannons.se/elite/. Som företagare kan man registrera sig gratis och bevaka kommunens upphandlingar.

Här finns en sammanställning av kommunens planerade upphandlingar.

Listan inkluderar inte direktupphandlingar samt upphandlingar som styrs av akuta behov som kan komma in när som helst under året. Är du intresserad av att veta mer om kommunens kommande direktupphandlingar kan du kontakta upphandlingsenheten.

Notera att detta är en sammanställning av de upphandlingar som finns planerade i dagsläget. Fler upphandlingar kan komma till och ändringar kan ske. Kommunen förbinder sig inte att genomföra dessa upphandlingar. Detta dokument kommer att uppdateras kvartalsvis men vi föreslår att ni bevakar aktuella upphandlingar här: http://www.kommersannons.se/elite/.

Finns det frågor om upphandlingsplanen är ni välkomna att kontakta Upphandlingsenheten på upphandling@kungalv.se

Om kommunen ingår i en upphandling som genomförs av annan organisation, exempelvis Förvaltningen inköp och Upphandling i Göteborg, kan annonsering ske via www.upphandlingar.nu. Vi rekommenderar därför att intresserade leverantörer regelbundet även söker i denna databas.

 

  Sidan uppdaterades: