Pågående och planerade upphandlingar

En enklare upphandlingsprocess tar minst tre månader från planering till avtal och en mer komplex upphandling kan pågå upp till ett par år beroende på hur stort förarbetet är.

Hitta våra pågående upphandlingar

Alla upphandlingar som Kungälvs kommun genomför annonseras via Kommers Upphandling  Om kommunen ingår i en upphandling som genomförs av annan organisation, exempelvis Förvaltningen Inköp och Upphandling i Göteborg, kan annonsering ske via www.upphandlingar.nu. Vi rekommenderar därför att intresserade leverantörer regelbundet även söker i denna databas.

Planerade upphandlingar

En upphandling startar fem månader innan ett avtal löper ut eller innan önskad avtalsstart. Kommunens upphandlingar annonseras ut på http://www.kommersannons.se/elite/. Som företagare kan man registrera sig gratis och bevaka kommunens upphandlingar.

 http://www.kommersannons.se/elite/.

Finns det frågor om upphandlingsplanen är ni välkomna att kontakta Upphandlingsenheten på upphandling@kungalv.se

Om kommunen ingår i en upphandling som genomförs av annan organisation, exempelvis Förvaltningen inköp och Upphandling i Göteborg, kan annonsering ske via www.upphandlingar.nu. Vi rekommenderar därför att intresserade leverantörer regelbundet även söker i denna databas.

 

  Sidan uppdaterades: