Diseröd skola

Diseröd skola ligger i Diseröd, cirka sju kilometer norr om Kungälvs centrum. Här finns grundskola och fritidshem för barn i årskurserna F-6.

Diseröd skola är en relativt stor skola på landet omgiven av fantastisk natur. På vår skolan går drygt 370 elever. Skolan präglas av tätt samarbete i personalgruppen för att möta eleverna behov. Vi har stor fritidsverksamhet fördelad på 6 avdelningar. Skolan kommer att expandera under de närmast åren och en spännande tid med utbyggnad och renovering väntar.

Fakta om Diseröd skola

Årskurser: F-6
Antal elever 1-6: 328
Antal elever förskoleklass: 47
Antal elever totalt: 375

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I början av varje skolår arbetar skolpersonal och elever fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Planen kallades tidigare för likabehandlingsplan. I planen har elever och personal tillsammans kommit överens om hur vi ska behandla varandra på skolan och vilka åtgärder som eventuellt ska genomföras för att undvika diskriminering och kränkande behandling.

Här kan du läsa Diseröd skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf, 228 kB)

  Sidan uppdaterades: