Fritidshem i grundskolan

Alla skolbarn från förskoleklass till och med årskurs sex har möjlighet att gå på fritidshem före och efter skoldagen, samt vid lov och studiedagar. Du som förälder måste först söka plats på det fritidshem du vill att ditt barn ska gå på.

 Lättläst:

Om du arbetar eller studerar


kan ditt barn få plats på fritidshem. 

Ditt barn får då komma till fritidshemmet


före skoldagens början och 


efter skoldagens slut.

 

Fritidshemmen är också öppna


under jullov, påsklov, sommarlov


och sportlov.

 

Barn i åldern 6 till 12 år får komma


till fritidshemmet.


Fritidshemmen finns ofta 


i skolans lokaler.

 

Det kostar pengar för dig som förälder


om ditt barn går på fritidshem.

 

Du söker plats på fritidshem


hos kommunen. 

Vill du veta mer?


Kontakta kommunen.

Ring 0303-23 92 35 om du bor i:

 • Marstrand
 • Hålta
 • Kärna
 • Ytterby
 • Kareby
 • Romelanda
 • Fridhemsområdet

 

Ring 0303-23 97 28 om du bor i:

 • Munkegärdesområdet
 • Solberga
 • centrala Kungälv
 • Komarken

Fritidshem

Fritidshem vänder sig till barn vars förälder eller vårdnadshavare arbetar, studerar eller är arbetssökande. Barnen kan vara på fritidshem för den tid som behövs för arbete eller studier inklusive restid. 

Fritidshemmet är en samlingspunkt för barnen före och efter skoldagen, vid lov och under studiedagar. Barnen kan gå kvar till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Även barn till arbetssökande föräldrar har tillgång till fritidshem 15 timmar/vecka. Ansökan om fritidshem gör du via vår e-tjänst.

Fritidshem finns vid alla skolor med förskoleklass till årskurs 6. Öppettider är 06.30-18.00 men avvikelser kan förekomma.

Ansök om fritidshem

Ansök om fritidshem genom att logga in på "E-tjänst för barnomsorg". När du har loggat in med Bank-ID trycker du på det aktuella barnet och väljer "ansökan barnomsorg". Man kan endast ansöka om fritidshem på den skola där barnet har sin skolplacering.

Sök plats utan Bank-ID

Säg upp plats

Uppsägningstiden är två månader och räknas från det att uppsägningsanmälan har tagits emot och registrerats. Du lämnar in din uppsägningsanmälan på blankett eller i Edlevo-appen

 • Om du flyttar till en annan kommun får du behålla barnomsorgsplatsen under uppsägningstiden.
 • Om du har delad avgift måste båda vårdnadshavarna säga upp platsen.
 • Om barnet ska byta till en annan kommunal förskola eller familjedaghem finns det ingen uppsägningstid och du behöver inte säga upp platsen.

Fritidshem i samband med önskemål om placering i förskoleklass

I samband med att ni lämnar önskemål om skolplacering till förskoleklass ska ni ange om ni önskar plats i fritidshem.
Om du/ni svarar JA kommer de barn som idag går vid en kommunal förskola automatiskt att omplaceras till ett kommunalt fritidshem innan skolstart. Ni behöver inte säga upp er förskolplacering. Kommunalt fritidshem erbjuds om du arbetar, studerar eller är arbetssökande. Observera att fritidshemsplacering är förenad med en avgift och uppsägningstid förekommer, se villkor nedan. 

Om ditt barn går på en fristående förskola idag och önskar plats på en kommunal skola behöver vi få in aktuella kontakt- och inkomstuppgifter från er. Var god och ansök om fritidshemsplacering via barnomsorgens e-tjänst: Ansökan om fritidshem 

Ska ditt barn börja vid en fristående skola, kontakta den skolan för att ansöka till fritidshem.
Om du/ni svarar NEJ på frågan om ni önskar placering på fritidshem kommer er förskoleplats att avslutas automatiskt den 31 juli.

Avgifter

När ditt barn går i fritidshem beräknas din avgift utifrån hushållets totala bruttoinkomst (inkomst före skatt). Avgiften för fritidshemsplacering är maximalt 2 % av hushållets totala inkomst. Om hushållet tillsammans har en inkomst på 56 250 kronor i månaden eller mer, når man maxtaxan. För år 2024 är den högsta avgiften 1 125 kronor/månad. Har man fler barn i barnomsorg reduceras avgiften. Avgifterna ändras från och med 1 januari varje år och styrs av ett statligt index. De familjer som har en inkomst lägre än 25% av det årliga prisbasbeloppet betalar ingen avgift. Avgift betalas för varje månad, även i juli. Det gör man oavsett om barnet använder platsen eller inte.

Mer om avgifter för fritidshem

Öppettider

Förskolor och fritidshem har generellt öppet mellan klockan 06.30 - 18.00. Vid särskilda behov kan vi hålla öppet i tolv timmar. I familjedaghem finns viss möjlighet att ta emot barn på andra tider. Helgdagsaftnar, med undantag av trettondagsafton och valborgsmässoafton, är verksamheterna stängda. Länk till verksamhetsstängda dagar

  Sidan uppdaterades: