Hemsjukvård

Hemsjukvård eller kommunal primärvård som det också kallas är ett samlingsnamn på all sjukvård och rehabilitering som kommunen ansvarar för.

Kommunens insatser vid hemsjukvård

  • Hälso- och sjukvårdsinsatser utförda av legitmerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

För att få hemsjukvård

  • Ska du bo i ett biståndsbedömt boende eller vistas på korttidsenhet.
  • Eller ha bestående sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte kan ta dig till en vårdinrättning. Vid tillfällig sjukdom eller funktionsnedsättning vänder du dig till regionen/primärvården.
  • Du kan även få hemsjukvård under din vistelsetid på en dagverksamhet/daglig verksamhet.

I kommunens hemsjukvård ingår en sjuksköterskeenhet och en rehabenhet. Sjuksköterskor finns tillgänliga dygnet runt och utför insatser på läkarordination. Vi samarbetar med många olika instanser som sjukhus och primärvård.

Hemsjukvård vid tillfällig vistelse i Kungälv

Har du hemsjukvård i ditt ordinarie boende och ska vistas tillfälligt i vår kommun så kan du be din kommuns hemsjukvård att kontakta vår planeringsansvariga sjuksköterska.

Kontakta oss

Kommunens planeringsansvariga sjuksköterska 0303-23 97 88.

Rehabilitering

Du som drabbats av en sjukdom, skada eller ett förändrat hälsotillstånd ska kunna bibehålla, förbättra eller återfå funktioner som underlättar i vardagen

Rehabilitering   Rehabilitering
  Sidan uppdaterades: