Vattenverksamhet

Om du planerar att till exempel anlägga eller reparera bryggor, gräva i eller vid ett vattendrag behöver du göra en anmälan till Länsstyrelsen

Du behöver göra en anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet om du planerar att:

  • anlägga eller reparera bryggor eller broar
  • gräva i eller vid ett vattendrag
  • rensa diken
  • avvattna mark
  • muddra
  • göra anläggningar i havet
  • leda bort ytvatten eller grundvatten

Länsstyrelsens webbplats (extern länk) sök på Vattenverksamhet, kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Information om Muddring och muddermassor.

  Sidan uppdaterades: