Vattenverksamhet

Om du planerar att till exempel anlägga eller reparera bryggor, gräva i eller vid ett vattendrag behöver du anmäla det till länsstyrelsen

Du behöver anmäla till Länsstyrelsen om vattenverksamhet om du planerar att:

  • Anlägga eller reparera bryggor eller broar
  • Gräva i eller vid ett vattendrag
  • Rensa diken
  • Avvattna mark
  • Muddra
  • Göra anläggningar i havet
  • Leda bort ytvatten eller grundvatten

På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa om hur du gör för att anmäla vattenverksamet. 

Länsstyrelsen - webbplats

Information om Muddring och muddermassor

  Sidan uppdaterades: