Bostadsanpassningsbidrag

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till bostadsanpassningsbidrag. Anpassningen av ditt hem ska förenkla din vardag. Det kan till exempel handla om att göra det lättare att laga mat, sova, sköta hygienen eller ta dig in och ut ur bostaden.

 Teckenspråk:


Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp så du kan leva självständigt och aktivt. Du kan få hjälp att bygga om din bostad, och du kan ha rätt till att få färdtjänst om du inte kan resa med buss eller tåg.

Har du mycket svårt att få ett arbete kan få delta i så kallad daglig verksamhet. Där kan du till exempel hjälpa till i café eller syssla med hantverk.

Behöver du mycket hjälp i din bostad kan du ha rätt till en personlig assistent. Det är en person som kommer hem och hjälper dig. En del personer med funktionsnedsättning behöver assistent både dagar och nätter.

Om du vill ha mer information om vilken hjälp du kan få, vänd dig till Kundcenter. Ring oss på telefon 0303 - 23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Vem kan söka bidrag?

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag. I första hand ska du göra de förändringar du kan själv för att underlätta i din bostad samt prövat träning och hjälpmedel.


För vilka bostäder kan man få bidraget?

Du kan få bidrag om du bor i lägenhet eller villa, det spelar ingen roll om du hyr eller själv äger din bostad. Bidraget kan endast sökas för den fastighet som är ditt fasta boende. Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för de anpassningar som gjorts på fastigheten. Om du vill göra egna anpassningar i hyresrätt och bostadsrätt behöver du ha fastighetsägarens tillstånd.

Byte av bostad

För att få bidrag för kostnadskrävande åtgärder vid byte av bostad krävs särskilda skäl till valet av den nya bostaden. 


Hur söker jag bidrag?

Fyll i och skicka in din ansökan med bilagor. Kontakta kommunens kundcenter om du vill få en ansökningsblankett hemskickad.

Ansökningsblanketten består av 3 delar. 

  • Del 1: Information som sökanden behåller.
  • Del 2: ansökan som skickas in.
  • Del 3: bilaga om medgivande som skickas med ansökan.

Välj den bilaga som gäller för dig. Till ansökan ska även ett intyg från arbetsterapeut skickas med. Vid mer omfattande förändringar i bostaden ska du också skicka med ritning och kostnadsberäkning.


Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag (pdf) 

Mer information

På Boverkets hemsida kan du mer om bostadsanpassningsbidrag och lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

Boverkets webbplats

  Sidan uppdaterades: