Gällande detaljplaner

I kommunens karta finns alla gällande detaljplaner och områdesbestämmelser inritade. De äldsta är från 1930-talet och gäller fram till att kommunen bestämmer nåt annat.

Kartan är interaktiv. Det betyder att du kan zooma in ett visst område och klicka på det för att få mer information. Där finns exempelvis gällande bestämmelser och planbeskrivningar till varje detaljplan.

förklaring till kartan: 

  • Gällande detaljplaner visas som blå fält med svarta kanter i kartan.
  • Gällande områdesbestämmelser visas som blå fält med röda kanter i kartan.
  Sidan uppdaterades: