Familj och förälder

Här hittar du information om olika sorts hjälp du kan få om du och din familj eller partner har behov av stöd i form av samtal och vägledning.

Ibland kan du som förälder vara i behov av extra stöd och råd. Du kan genom kommunen få möjlighet till hjälp och vägledning för att utveckla ditt föräldraskap och relationen till dina barn. 

En del hjälp kan du få genom att själv ta kontakt med verksamheten. Det finns också hjälp att få genom att kommunen gör en bedömning och fattar beslut om biståndsbedömda insatser.

Nedanstående verksamheter kan du själv kontakta:


Familjecentralen Fyren
är till för familjer med barn 0-6 år och blivande föräldrar. Familjecentralen är ett samarbete mellan Kungälvs kommun, Närhälsan och Vårdcentralen Kusten. Här finns flera olika verksamheter på samma plats: Barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning (BMM) och öppen förskola med pedagog och kurator.  Familjecentralen Fyrens webbplats (extern länk).

Familjehuset Klippan är en mottagning, i samarbete med Vårdcentralen Kusten för barn och unga, 6-18 år, och deras familjer. Hit kan du vända dig när du, av olika anledningar, behöver stöd eller vård. Hjälpen är gratis och alla som arbetar på Familjehuset Klippan har tystnadsplikt. Här finns till exempel barngrupper, föräldrastödsprogram och rådgivning.  Familjehuset Klippans webbplats (extern länk), Länk till mer information om Familjehuset Klippan

Föräldra- familjestödjande samtal erbjuds till familjer med barn 0-6 år genom kurator på Familjecentralen Fyren. Är barnet mellan 6 och 20 år kan man få motsvarande samtal på Familjehuset Klippan. Telefonnummer till kurator på Fyren: 070-306 11 24. Telefonnummer till Familjehuset Klippan: 0303-37 97 87.

Familjerådgivning. Har du och din partner behov av stöd i er relation kan Familjerådgivningen erbjuda samtal. Familjerådgivaren lyssnar aktivt på er, men tar inte ställning för eller emot någon, utan fungerar som en vägledare som hjälper dig och din partner att hitta möjligheter till förändring. Familjerådgivningens webbplats

Fältassistenter. Fältassistenterna jobbar framförallt på kvällar, helger och sommarlov. De kan ge råd och stöd åt ungdomar, och vistas på platser där det inte brukar finnas så många vuxna. Fältassistenters webbplats.

Grupper och nätverk. Det finns flera olika stödgrupper, nätverk och aktiviteter som du kan ha nytta av när du och din familj behöver olika former av stöd. Det finns stöd för både vuxna och barn.
Exempelvis:

  • Nätverkslaget
  • Skilda världar,
  • Trappan
  • Trampolinen 

Läs mera om dem på vår samlingssida om stödgrupper: Länk till webbplatsen för Grupper och nätverk.

Krismottagningen Våld i nära relation. Krismottagningen är till för dig som till exempel:

  • har blivit utsatt för våld
  • själv har använt våld mot din partner eller någon annan i din närhet
  • har det svårt i samband med skilsmässa eller separation
  • har svårigheter i ditt föräldraskap
  • har problem med agressivitet.

Länk till krismottagningens webbplats

Stöd till anhöriga. Genom kommunens anhörigstöd kan du få hjälp om du har någon i din närhet som drabbats av långvarig sjukdom, missbruk eller funktionsnedsättning. Om du vill ha ett stödjande samtal kan du vara anonym. Länk till Stöd till anhörigas webbplats.

 

Hjälp du kan få genom kommunens bedömning och beslut:


För att få hjälp med insater som kommunen beslutar om kan du kontakta Gemensam mottagning på telefon 0303-23 93 77

Ekonomiskt stöd. Här hittar du information som handlar om hur man kan få ekonomisk hjälp på olika sätt. Länk till webbplatsen om ekonomiskt stöd

Familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj. Personer som har särskilda behov kan få stöd av privatpersoner och familjer som kommunen anlitar. Länk till webbplatsen för Familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj

Familjerätt. Familjerätten hjälper till att reda ut vilka rättigheter och skyldigheter man har som förälder. Länk till Familjerättens webbplats

Familjebehandling. Möjlighet finns till familjebehandling efter biståndsbeslut. Länk till Familjebehandlingens webbplats

Stöd vid missbruk. Personer som är 21 år eller äldre och har alkohol- eller narkotikamissbruk, kan få hjälp med behandling genom kommunens Socialmedicinska mottagning. Länk till Stöd vid missbruks webbplats.

 

  Sidan uppdaterades: