Stöd till familj, barn och förälder

När du som förälder har behov av stöd och råd kan du få vägledning genom kommunen. Viss hjälp kan du själv söka. Du kan också kontakta kommunen som gör en bedömning och bestämmer vilket stöd du kan få.

Hjälp som du kan söka själv

Familjecentalen Fyren

Familjecentralen Fyren är till för familjer med barn 0-6 år och blivande föräldrar. Familjecentralen är ett samarbete mellan Kungälvs kommun, Regionhälsan och vårdcentralen Kusten. Här finns flera olika verksamheter på samma plats: Barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning (BMM) och öppen förskola med pedagog och kurator.  
Familjecentralen Fyrens webbplats

Familjehuset Klippan

Familjehuset Klippan är en mottagning, i samarbete med Vårdcentralen Kusten för barn och unga, 6-18 år, och deras familjer. Hit kan du vända dig när du, av olika anledningar, behöver stöd eller vård. Hjälpen är gratis och alla som arbetar på Familjehuset Klippan har tystnadsplikt. Här finns till exempel barngrupper, föräldrastödsprogram och rådgivning.  
Familjehuset Klippans webbplats
Länk till mer information om Familjehuset Klippan

Föräldra- och familjestödjande samtal

Föräldra- och familjestödjande samtal erbjuds till familjer med barn 0-6 år genom kurator på Familjecentralen Fyren. Telefonnummer till kurator på Fyren: 070-306 11 24. Är barnet mellan 6 och 20 år kan man få motsvarande samtal på Familjehuset Klippan. Telefonnummer till Familjehuset Klippan: 0303-37 97 87.

Familjerådgivning

Har du och din partner behov av stöd i er relation kan Familjerådgivningen erbjuda samtal. Familjerådgivaren lyssnar aktivt på er, men tar inte ställning för eller emot någon, utan fungerar som en vägledare som hjälper dig och din partner att hitta möjligheter till förändring.
Familjerådgivningens webbplats

Fältassistenter

Fältassistenterna jobbar framförallt på kvällar, helger och sommarlov. De kan ge råd och stöd åt ungdomar, och vistas på platser där det inte brukar finnas så många vuxna. 
Fältassistenters webbplats

Grupper och nätverk

Det finns flera olika stödgrupper, nätverk och aktiviteter som du kan ha nytta av när du och din familj behöver olika former av stöd. Det finns stöd för både vuxna och barn.
Exempelvis:

  • Skilda världar
  • Trappan
  • Trampolinen 
  • ABC

Läs mera på vår samlingssida om stödgrupper: Länk till webbplatsen för Grupper och nätverk

Krismottagningen Våld i nära relation 

Krismottagningen är till för dig som till exempel:

  • har blivit utsatt för våld.
  • själv har använt våld mot din partner eller någon annan i din närhet.
  • har det svårt i samband med skilsmässa eller separation.
  • har svårigheter i ditt föräldraskap.
  • har problem med agressivitet.

Länk till krismottagningens webbplats

Stöd till anhöriga 

Genom kommunens anhörigstöd kan du få hjälp om du har någon i din närhet som drabbats av långvarig sjukdom, missbruk eller funktionsnedsättning. Om du vill ha ett stödjande samtal kan du vara anonym.
Länk till Stöd till anhörigas webbplats


 

Hjälp genom kommunens bedömning och beslut

Gemensam mottagning

För att få hjälp med insatser som kommunen beslutar om kan du kontakta socialtjänstens Gemensamma mottagning på telefon 0303-23 93 77

Ekonomiskt stöd

Det finns olika sätt att få stöd som rör din ekonomi.  Länk till information om ekonomiskt stöd

Familjehem

För barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo tillsammans med sina föräldrar är det viktigt att få en trygg och stabil familj att bo hos.

Länk till mer information om familjehem

Kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj

Personer som har särskilda behov kan få stöd av privatpersoner och familjer som kommunen anlitar.
Länk till information om Familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj

Familjerätt

Familjerätten hjälper till att reda ut vilka rättigheter och skyldigheter man har som förälder.
Länk till information om Familjerätt

Familjebehandling

Din familj kan få familjebehandling efter beslut från Kommunen.
Länk till information om Familjebehandling

Stöd vid missbruk 

Personer som är 21 år eller äldre och har alkohol- eller narkotikamissbruk, kan få hjälp med behandling genom kommunens Socialmedicinska mottagning.
Länk till webbplatsen om stöd vid missbruk

 

  Sidan uppdaterades: