Familj och förälder

Här hittar du information om olika sorts hjälp du kan få om du och din familj eller partner har problem av något slag.

Barn och ungdomar ska växa upp under trygga förhållanden och leva i goda miljöer. Föräldrar kan ibland vara i behov av olika insatser utifrån sin livssituation. Då är det kommunens uppgift att hjälpa till. Föräldrar skall ha möjlighet att få stöd att utvecklas i sitt föräldraskap, och kunna få råd och stöd angående sin relation.

En del hjälp kan du få genom att själv ta kontakt med verksamheten. Det finns också hjälp att få genom att kommunen gör en bedömning och fattar beslut (biståndsbedömda insatser).

Nedanstående verksamheter kan du själv kontakta:


Familjecentralen Fyren
är till för småbarnsfamiljer (med barn 0-6 år) och blivande föräldrar. Familjecentralen är ett samarbete mellan Kungälvs Kommun, Närhälsan och Vårdcentralen Kusten. Här finns flera olika verksamheter på samma plats: Barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning (BMM) och öppen förskola med pedagog och kurator. Länk till Familjecentralen Fyrens webbplats (extern länk).

Familjehuset Klippan är en mottagning, i samarbete med Vårdcentralen Kusten för barn och unga, 6-18 år, och deras familjer. Hit kan du vända dig när du, av olika anledningar, behöver stöd eller vård eller. Hjälpen är gratis och alla som arbetar på Familjehuset Klippan har tystnadsplikt. Här finns till exempel barngrupper, föräldrastödsprogram, rådgivning med mera. Länk till Familjehuset Klippans webbplats (extern länk), Länk till  mer information om Familjehuset Klippan

Familjemottagningen i Kungälv: Om du och din familj har problem som känns svåra att klara utan hjälp, och har barn 0-20 år, kan Familjemottagningen ge samtalsstöd för att hitta lösningar. Hjälpen är gratis, och du kan kontakta Familjemottagningen utan att det registreras eller dokumenteras. Om du vill kan du vara anonym. Länk till Familjemottagningens webbplats.

Familjerådgivning: Har du och din partner problem i er relation kan Familjerådgivningen erbjuda stöd genom samtal. Familjerådgivaren lyssnar aktivt på er, men tar inte ställning för eller emot någon, utan fungerar som en vägledare som hjälper dig och din partner att hitta möjligheter till förändring. Länk till Familjerådgivningens webbplats

Fältassistenter: Fältassistenterna jobbar framför allt på kvällar, helger och sommarlov och finns för att kunna ge råd och stöd åt ungdomar, och är på platser där det inte brukar finnas så många vuxna  Länk till Fältassistenters webbplats.

Grupper och nätverk: Det finns flera olika stödgrupper, nätverk och aktiviteter som du kan ha nytta av när du och din familj behöver olika former av stöd. Exempelvis finns Nätverkslaget, Skilda världar, Trappan, Trampolinen med flera, både för vuxna och barn. Läs mera om dem på vår samlingssida om stödgrupper: Länk till webbplatsen för Grupper och nätverk.

Krismottagningen Våld i nära relation: Krismottagningen är till för dig som till exempel: har blivit utsatt för våld, själv har använt våld mot din partner eller någon annan i din närhet, har det svårt i samband med skilsmässa eller separation, har svårigheter i ditt föräldraskap, har problem med agressivitet. Länk till krismottagningens webbplats

Stöd till anhöriga: Genom kommunens anhörigstöd kan du få hjälp om du har någon i din närhet som drabbats av långvarig sjukdom, missbruk eller funktionsnedsättning. Om du vill ha ett stödjande samtal kan du vara anonym. Länk till Stöd till anhörigas webbplats.

 

Hjälp du kan få genom kommunens bedömning och beslut:


För att få hjälp med insater som kommunen beslutar om kan du kontakta Gemensam mottagning på telefon 0303–23 93 77

Ekonomiskt stöd: Här hittar du information som handlar om hur man kan få ekonomisk hjälp på olika sätt. Länk till webbplatsen om ekonomiskt stöd

Familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj: Personer som har särskilda behov kan få stöd av privatpersoner och familjer som kommunen anlitar. Länk till webbplatsen för Familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj

Familjerätt: Familjerätten hjälper till att reda ut vilka rättigheter och skyldigheter man har som förälder. Länk till Familjerättens webbplats

Familjebehandling: Möjlighet finns till familjebehandling efter biståndsbeslut. Länk till Familjebehandlingens webbplats

Stöd vid missbruk: Personer som är 21 år eller äldre och har alkohol- eller narkotikamissbruk, kan få hjälp med behandling genom kommunens Socialmedicinska mottagning. Länk till Stöd vid missbruks webbplats.

 

  Sidan uppdaterades: