Bäckparken

Promenaden genom Bäckparken leder dig från centrala Kungälv ner till Nordre Älv och Älvparken. Bäckpromenaden är ett nyckelstråk i Kungälv där den porlande Komarksbäcken ger karaktär till platsen.

Under hösten 2013 rustades parken upp och kommunen anlade nya gångstigar med belysning för att skapa en tryggare promenad. Här kan du promenera på slingrande gångstigar och träbroar över vattnet, slå dig ner en stund i den lummiga grönskan eller stanna till vid ankdammen. Bäckparken erbjuder även en utställningsdel där du får veta mer om bland annat djur och natur. 

Komarksbäcken är idag ett värdefullt vattendrag med höga naturvärden, i form av öring som vandrar upp från älven. Varje höst vandrar öringen in från havet, via Nordre älv och upp i Bäckparken där den leker.


Historia

Komarksbäcken utgör en gammal stadsgräns i Kungälv. Här gick gränsen mellan staden i öst och utmarken i väst. Vid sekelskiftet 1900 var Komarken ännu obebyggd odlingsmark och betesmark.


Hälsa på hos bina

I Bäckparken finns sedan sommaren 2014 ett apiarium, det vill säga en visningsbikupa som du kan öppna och titta på binas aktiviteter bakom plexiglas. Både fronten och toppen på kupan kan öppnas. Vid apiariet kan du också läsa information om bin och pollinering. 

Genom att satsa på kommunala bikupor vill kommunen uppmärksamma att pollinerande insekter är viktiga för maten vi äter och för den biologiska mångfalden i naturen. Det finns också tre bikupor i Strandparken och två i Kolebacka i Fontins naturreservat.

  Sidan uppdaterades: