Brottsofferjouren

Om du varit utsatt för brott, eller är anhörig eller vittne, kan du få stöd från Brottsofferjouren.

Brottsofferjourens telefoncentral 0200 21 20 19 är en nationell hjälptelefon dit du kan ringa under kontorstid. Alla brottsoffer, deras anhöriga och vittnen kan få stöd, råd och hjälp.

Det finns drygt hundra lokala brottsofferjourer i landet. De hjälper brottsoffer genom personliga samtal och stöd i rättsprocesser.

Alla inom brottsofferjouren jobbar ideellt och har avgett ett tystnadslöfte.

Stöd på annat språk än svenska

Ring 08–642 00 44 om du vill tala med någon på:

  • arabiska
  • persiska
  • bosniska, kroatiska, serbiska
  • ryska
  • spanska
  • franska
  • sydkurdiska
  • ungerska


Brottsofferjour nära dig

Du som bor i Kungälv, Stenungsund, på Orust eller Tjörn kan kontakta Brottsofferjouren i Kungälv.

Telefon 0303–177 09
Adress: Rådmansgatan 30
e-post: Info@kungalv.boj.se 
Brottsofferjouren, Kungälvs webbplats (extern länk) 

  Sidan uppdaterades: