Brottsofferjouren

Om du varit utsatt för brott, eller är anhörig eller vittne, kan du få stöd från Brottsofferjouren.

Brottsofferjourens telefoncentral 0200-21 20 19 är en nationell hjälptelefon dit du kan ringa under kontorstid. Alla brottsoffer, deras anhöriga och vittnen kan få stöd, råd och hjälp.

Det finns drygt hundra lokala brottsofferjourer i landet. De hjälper brottsoffer genom personliga samtal och stöd i rättsprocesser.

Alla inom brottsofferjouren jobbar ideellt och har avgett ett tystnadslöfte.

Stöd på annat språk än svenska

Ring 08-642 00 44 om du vill tala med någon på:

  • arabiska
  • bosniska, kroatiska, serbiska
  • franska
  • persiska
  • ryska
  • spanska
  • sydkurdiska
  • ungerska


Brottsofferjour nära dig

Du som bor i Kungälv, Stenungsund, på Orust eller Tjörn kan kontakta Brottsofferjouren i Kungälv.

Telefon 0303–177 09
Adress: Rådmansgatan 30
e-post: Info@kungalv.boj.se 
Brottsofferjouren, Kungälvs webbplats

  Sidan uppdaterades: