Yrkesutbildning - undersköterska

Vill du göra skillnad i människors liv? Då är yrkesutbildningen till undersköterska på Vuxenutbildningen i Kungälv något för dig. Här förbereder vi dig för både yrkeslivet och möjligheten att vidareutbilda dig på högskolan.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska eller vårdbiträde inom olika områden som:

  • sjukhus
  • hemtjänst
  • äldreboenden
  • verksamheter för personer med funktionsnedsättningar

Utbildningens innehåll

Du får öva på och lära dig både praktiska och teoretiska moment och utbildningen sträcker sig över ett och ett halvt år, motsvarande tre terminer på heltid. Under utbildningen kommer du att fördjupa dig i ämnen som:

  • hälsa
  • medicin
  • pedagogik
  • sociologi
  • psykologi
  • psykiatri och vårdvetenskap

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 

En viktig del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL), där du på heltid under fyra veckor följer en erfaren yrkeshandledare på en arbetsplats. Du följer din handledares arbetsschema med dag, kvälls- och helgarbete. 

Om du redan har arbetat heltid inom vård och omsorgsområdet i två år kan du i samråd med din lärare utvärdera om du kan validera bort första APL-perioden. Vi värdesätter din erfarenhet och ser till att anpassa utbildningen utifrån din tidigare kunskap. 

Vård- och omsorgscollege 

Vuxenutbildningen i Kungälv är stolt över att vara certifierade genom Vård- och omsorgscollege, vilket garanterar hög kvalitet i vår vårdutbildning. För att erhålla VOC-diplom krävs godkända betyg i minst 1 500 poäng av kurserna. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för att få personlig information om vad som gäller för dig.

Relaterad information 

  Sidan uppdaterades: