Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall ingår i kommunernas ansvar från den 1 januari 2023 om det inte producerats i yrkesmässig verksamhet.

Kommunens ensamrätt bygg- och rivningsavfall

Om bygg- och rivningsavfallet inte uppstått i en yrkesmässig verksamhet är det kommunens ansvar, oavsett om avfallet uppstått i ett hushåll eller inte.

Om exempelvis en privatperson själv renoverar hemma så är det bara kommunen eller de utförare som kommunen auktoriserat som får transportera avfallet yrkesmässigt. Skulle någon utförare transportera avfallet utan kommunens uppdrag bryter de mot kommunernas ensamrätt, vilket är straffsanktionerat enligt miljöbalken.

Bygg och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet får lämnas till kommunens återvinningscentraler om mängden inte överskrider 2 kbm per besök.

Om privatpersonen i stället anlitar en yrkesmässig hantverkare faller avfallet utanför kommunens ensamrätt. 

Att kommunerna ska ansvara för avfall från bygg- och rivningsåtgärder som inte uppstår i en yrkesmässig verksamhet, innebär alltså i praktiken främst bygg- och rivningsavfall som uppkommer när till exempel hushållet, den lilla idrottsföreningen eller bostadsrättsföreningen 
själva genomför åtgärder för egen räkning utan att anlita ett företag – exempelvis själv bygger om hemma, själva bygger sin klubbstuga eller gräver upp sin markbädd och andra delar av sin avloppsanläggning.

Utsorteringskrav

Utöver utsortering av farligt avfall och avfall under producentansvar, ska den som producerar bygg- och rivningsavfall sortera det i minst sex lagstadgade fraktioner. Skyldigheten gäller även hushåll.
• trä
• mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
• metall
• glas
• plast
• gips

Vad är bygg- och rivningsavfall?

Definitionen av bygg- och rivningsavfall finns i 15 kap. 8 § miljöbalken: "avfall från bygg- och rivningsarbeten". Detta innebär även att material i markbäddar från enskilda avlopp och jord med invasiva växter anses vara bygg- och rivningsavfall.

Beställ hämtning av bygg- och rivningsavfall och priser.

Endast entreprenörer som kommunen godkänt får användas för att hantera bygg- och rivningsavfall från privatpersoner (ej yrkesmässig verksamhet).
Kommunen har avtal med två entreprenörer, Remonis Sverige AB och PreZero Recycling AB. Beställning sker via mail eller telefon till dessa inte via kommunen.

Remondis:
E-post: goteborg@remondis.se
Telefon: Kundservice 031-58 69 00
Öppettider: Måndag - Fredag 07:00-16:00

PreZero Recycling AB
Hemsida: www.prezero.se
E-post: gbg.se@prezero.com
Telefon: 031-67 94 40
Öppettider: Måndag – Fredag 07:00 - 16:00 Lunchstängt 12:00 - 13:00

Priset bestäms av entreprenörerna men priset får inte överstiga de maxpriser som anges i den kommunala avfallstaxan. Debitering direkt till entreprenörerna och inte till kommunen.

Entreprenörerna instruktioner för hämtningen och sorteringsanvisningar ska följas.

Storsäckar

Storsäckar kan köpas mot faktura på kommunens återvinningscentraler, då utgår ingen utkörningsavgift för att köra ut storsäcken. Entreprenörerna tar även emot andra storsäckar än de som kan köpas från kommunen.
Använda storsäckar lämnas ej åter.

FAQ:

Är det bara Remondis och PreZero som får hämta bygg och rivningsavfall från privatpersoner?

Svar: Ja endast kommunen eller de utförare som kommunen auktoriserat får
transportera avfallet. För närvarande är det Remondis och PreZero som är auktoriserad av kommunen.

Hämtar ni även jord med parkslide eller andra invasiva växter?

Svar: Ja kontakta entreprenörerna enligt ovan så berättar dom hur hanteringen ska gå till och till vilken kostnad.

Är det upp till entreprenören att bestämma priset för hämtningen?

Svar: Priset bestäms av entreprenörerna men priset får inte överstiga de maxpriser som anges i den kommunala avfallstaxan.

Hämtar entreprenören storsäckar med kranbil?

Svar: Ja, för att undvika utkörningsavgift kan storsäckar köpas mot faktura på kommunens återvinningscentraler.  

  Sidan uppdaterades: