Byte av skola till annan kommun

Om du under pågående läsår byter till en gymnasieskola som ligger i en annan kommun kommer du att behöva ett skolkort med en annan giltighet. Anmälan om nytt skolkort gör du i formuläret nedan. När det nya kortet har kommit så meddelar vi dig via e-post och du kan då hämta kortet i stadshusets kundcenter.

Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar. Läs mer nedan.

 

Information om personuppgiftsbehandling

Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig erbjuda den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar.

Avser behandlingen: Anmälan om byte av skola och skolkort.

Personuppgiftsansvarig:

Kommunstyrelsen
Telefon: 0303 23 80 00
Epost: kommun@kungalv.se

Dataskyddsombud:

Martin Lindén
Telefon: 0303 23 80 00
Epost: dataskyddsombud@kungalv.se

Ändamålet med behandling:

Upprättande av personligt busskort. Uppgifterna kommer om möjligt att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning.

Rättslig grund för behandlingen:

Lag om rätt till skolskjuts.

Mottagare av personuppgifter:

Västtrafik AB. Uppgifter som skickas in till en myndighet kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess.

Lagringstid:

Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras.

De registrerades rättigheter:

Du som lämnar personuppgifter har rätt att begära ut ett registerutdrag över uppgifterna, begära rättelse samt, i möjliga fall, radering. Den enskilde kan även begära begränsad behandling, samt har rätt att invända mot vissa behandlingar. Man har även en rätt till dataportabilitet. Läs mer på datainspektionen.se

Information om hur man klagar till tillsynsmyndigheten:

Datainspektionen är tillsynsmyndighet i ärenden som gäller personuppgiftsbehandling. Har du klagomål om hur dina uppgifter hanterats kan du vända dig till dem.

Kategorier av personuppgifter som berörs:

Namn, personnummer, adress, skola.

  Sidan uppdaterades: