Hund och katt

Vilket ansvar har du som katt-eller hundägare? Hur anmäler man vanvård av ett djur? På denna sida hittar du information om hantering av katter och hundar.

Viktigt att tänka på

Du som pälsdjursägare är ansvarig för ditt djur och ska ta hänsyn till att:

  • många personer är allergiska
  • en del människor är hundrädda
  • kattbajs och hundbajs inte hör hemma i sandlådor och andra olämpliga platser
  • din hund inte skäller under längre perioder eller med täta intervall
  • ditt djur sköts och hålls under tillsyn så det inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter

Vanvårdade djur

Upplever du att en hund eller katt är vanvårdat eller att ägaren brister i sin tillsyn av djuret kan du anmäla det på Länsstyrelsens hemsida eller ringa deras djursykyddstelefon. Läs mer om anmälan av vanvård av djur på Länsstyrelsens hemsida.

Länsstyrelsen- webbplats 


Hund

Lösspringande och aggressiva hundar

Kontakta Polisen på 11414 när det gäller lösspringande eller aggressiva hundar.

ID-märkning krävs för hundar

Alla hundar ska vara ID-märkta och ägarna registrerade i ett centralt register. ID-märkning betyder att hunden tatueras eller får ett mikrochip under huden. Det är för att enklare ta reda på vem som äger en hund om hunden skadar någon/något eller orsakar en olycka. Det är också lättare att hitta ägare till upphittade hundar då bland annat polisen och miljöenheten har tillgång till detta register.


Katt

Salmonella hos katt

En orsak till diarré hos katter kan vara salmonella. Sjukdomsbilden kan variera från infektion som inte ger några symptom, till allvarlig mag-/tarminfektion med feber, kräkningar och diarré. I värsta fall kan infektionen leda till att katten dör. Katten kan även smitta sina familjemedlemmar med salmonella.

Katterna smittas troligtvis av fåglar. Vid fågelbord där småfåglar matas kan salmonellasmitta spridas via fåglarnas avföring. Rått kött, smittat kattfoder, gnagare och miljö kan också vara smittkällor för katter. Generellt så ökar både antalet smittade fåglar och katter på vårvintern. För mer information besök Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndigheten - webbplats

Många katter i Sverige smittade av salmonella under 2018

Enligt Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har det i Sverige under årets första månader insjuknat ovanligt många katter i salmonella. SVA har på bara drygt två månader sedan årsskiftet påvisat 1 007 fall av salmonellasmittade katter. Samtidigt tycks nu kulmen av insjuknande katter till slut vara nådd för denna smittsäsong.
Sjukdomen har även bekräftats hos småfåglar, vilka är den troliga smittkällan för katterna enligt SVA. Ett tiotal personer har smittats med salmonellatyper som är vanliga hos småfåglar och katter. För några fall finns även en bekräftad koppling till katt med salmonellainfektion. Majoriteten som har smittats är barn i förskoleåldern. Fallen finns i Kalmar, Stockholm, Värmland, Västra Götaland, Örebro och Östergötlands län. 

Minska risken för smitta

Eftersom salmonella kan smitta från småfåglar och katter till människa, så är handhygienen viktig. Tvätta händerna noga efter rengöring av kattlådor och efter kontakt med fågelbord, och som alltid före hantering av livsmedel. Handskar skyddar vid hantering av döda eller sjuka fåglar.

Var också uppmärksam på symtom hos familjekatter. Om katten uppvisar symtom på sjukdom ska man kontakta sin lokala veterinär som får göra en bedömning. Barn, i synnerhet små barn, bör inte komma i kontakt med en katt som är sjuk.

  Sidan uppdaterades: