Hund och katt

Vilket ansvar har du som katt-eller hundägare? Hur anmäler man vanvård av ett djur? På denna sida hittar du information om hantering av katter och hundar.

Viktigt att tänka på

Du som pälsdjursägare är ansvarig för ditt djur och ska ta hänsyn till att:

  • många personer är allergiska
  • en del människor är hundrädda
  • katt- och hundbajs inte hör hemma i sandlådor och andra olämpliga platser
  • din hund inte skäller under längre perioder eller med täta intervall
  • ditt djur sköts och hålls under tillsyn så det inte orsakar skador eller avsevärda problem. 

Vanvårdade djur

Upplever du att en hund eller katt är vanvårdat eller att ägaren brister i sin tillsyn av djuret kan du anmäla det på Länsstyrelsens hemsida eller ringa deras djursykyddstelefon. Läs mer om anmälan av vanvård av djur på Länsstyrelsens hemsida. 
Länsstyrelsens webbplats  

Hund

Lösspringande och aggressiva hundar

Kontakta Polisen på 114 14 när det gäller lösspringande eller aggressiva hundar.  

ID-märkning krävs för hundar

Alla hundar ska vara ID-märkta och ägarna registrerade i ett centralt register. ID-märkning betyder att hunden tatueras eller får ett mikrochip under huden. Det är för att enklare ta reda på vem som äger en hund om hunden skadar någon/något eller orsakar en olycka. Det är också lättare att hitta ägare till upphittade hundar då bland annat polisen och miljöenheten har tillgång till detta register. 

Katt

Salmonella hos katt

En orsak till diarré hos katter kan vara salmonella. Sjukdomsbilden kan variera från infektion som inte ger några symptom till allvarlig mag-/tarm infektion med feber, kräkningar och diarré. I värsta fall kan infektionen leda till att katten dör. Katten kan även smitta sina familjemedlemmar med salmonella.

Katterna smittas troligtvis av fåglar. Vid fågelbord där småfåglar matas kan salmonellasmitta spridas via fåglarnas avföring. Rått kött, smittat kattfoder, gnagare och miljö kan också vara smittkällor för katter. Generellt så ökar både antalet smittade fåglar och katter på vårvintern. För mer information besök Folkhälsomyndighetens hemsida. 
Folkhälsomyndighetens webbplats 

Minska risken för smitta

Eftersom salmonella kan smitta från småfåglar och katter till människa, så är handhygienen viktig. Tvätta händerna noga efter rengöring av kattlådor och efter kontakt med fågelbord, och som alltid före hantering av livsmedel. Handskar skyddar vid hantering av döda eller sjuka fåglar.

Var också uppmärksam på symtom hos familjekatter. Om katten uppvisar symtom på sjukdom ska man kontakta sin lokala veterinär som får göra en bedömning. Barn, i synnerhet små barn, bör inte komma i kontakt med en katt som är sjuk. För att se fler hygienråd för att minska risken för smitta, se Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) hemsida.

Statens veterinärmedicinska anstalt - webbplats

  Sidan uppdaterades: