Björkås

Björkås förskola ligger på natursköna Björkåsliden i Ytterby. Förskolan har fyra avdelningar för barn mellan 1 - 5 år.

Om vår verksamhet

Här leker barnen på en stor naturtomt med pulkabacke, träd, bärbuskar och grillplats. Det finns också lekställningar, gungor, sandlådor och asfalt där barnen kan cykla. Vi har även nära till bibliotek, affär, andra lekplatser och skogen.

På vår förskola lagar måltidsbiträdet frukost och mellanmål till barnen. Varmrätterna kommer från Ytterbyskolan men pasta, potatis och sallader görs i vårt eget kök. Vid jul och påsk bjuder vi på buffé och vi dukar långbord på avdelningarna.

Förskolan ligger i ett mångkulturellt område där vi tar tillvara på mångfalden och ser varandras olikheter som en tillgång som berikar oss.

Förskolan ska verka för att barnet ska utvecklas och lära sig nya saker genom hela livet. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska uppmuntra barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska baseras på en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Ur Läroplan för förskolan (LPFÖ 18).

Utifrån barnens egna intressen och behov arbetar vi ofta i olika grupper. Bland annat träffas femåringarna en gång i veckan och gör saker tillsammans. På våren besöker de förskoleklassen och äter mat i bamba.

Prioriterade områden för personalens arbete är dokumentation samt att implementera den av Skolverket bearbetade läroplanen för förskolan.

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbning, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

  Sidan uppdaterades: