Skötsel av gator, grönytor och papperskorgar

Här kan du läsa om hur och när vi plogar och sandar kommunens gator, när vi städar gatorna, tömmer papperskorgarna, rensar ogräs och klipper buskar och träd.

Innehåll på sidan

 

Snöröjning, sandning och sopning

Grusupptagning/sopning

Under mars och april sopar kommunens entreprenör våra gator. Beroende på väder och mängden grus som lagts ut under vintern varierar det när arbetet med grusupptagning är klart. Fastighetsägare ansvarar själva för att ta bort flis och sand som lagts ut på trottoar eller annan gångyta längs fastigheten.

När vårvärmen kommer kan snö- och isfria ytor upplevas som smutsiga och störande med kvarliggande flis och sand. Trots detta kan snö och halka fortfarande överraska oss med behov av både plogning och halkbekämpning.

Vi har datum och prioriteringar för när sandupptagningen ska vara utförd.

Läs mer om datum för vårstädning längre ned på denna sida

Hämta halkgrus till din fastighet

Du som privat fastighetsägare har möjlighet att hämta halkgrus till uppfarten, trappan eller liknande. Halkgrus finns att hämta på tre platser i kommunen från november och hela halksäsongen. Kom ihåg att ta med egen spade och hink!

Här kan du hämta halkgrus

 • Första facket under Nordre älvbron
 • Helgonagatan i Munkegärde
 • Ytterns IP:s parkering
 • Vid återvinningsstationen, Mjölkekilsgatan, Marstrand

Snöröjning och sandning

När det snöar plogar vi först huvudstråk för gång och cykel, prioriterade gång- och cykelvägar, prioriterade gator, vägar och bussvägar. Så här plogar och sandar vi olika typer av vägar:

Huvudstråk för gång- och cykelbana

 • Vi börjar ploga vid 1 — 3 centimeters snödjup.
 • Vid halka saltar vi. Vid låga temperaturer, när saltet inte klarar att smälta isen, används flis eller saltblandad sand.

Prioriterade gång- och cykelbanor samt övergångsställen och torg i centrum

 • Vi börjar ploga när snön är cirka 5 centimeter djup. När det är mindre trafik börjar vi ploga efter att det har slutat snöa. Målet är att snöröjningen ska vara klar före klockan 8 på morgonen dagen efter vi har plogat.

 • Vid halka sandar vi.

 • När det hastigt blir halt använder vi salt eller saltblandad sand.

 • Vid töväder då det ligger blötsnö kvar och det finns risk för att snön ska frysa till is, plogar vi när snön är mindre än 5 centimeter djup.

 • Vi snöskottar vid övergångsställena samtidigt som vi plogar.

Huvudvägar, matargator och prioriterade bostadsgator (backsväng) samt busshållplatser och parkeringsplatser i centrum

 • Vi börjar ploga när snön är cirka 7 centimeter djup. När det är mindre trafik börjar vi ploga efter att det har slutat snöa. Vi siktar på att plogningen ska vara klar före klockan 8 på morgonen dagen efter att vi har plogat (för parkeringsplatser och torg gäller målet före klockan 9 på affärsdagar).

 • Vid halka (ned till  minus 6 grader) saltar vi. Om det är kallare använder vi saltblandad sand.

 • Vid töväder då det ligger blötsnö kvar och det finns risk för att snön ska frysa till is, plogar vi när snön är mindre än 7 centimeter djup.

Övriga gång- och cykelbanor

 • Vi börjar ploga när snön är cirka 5 centimeter djup, efter att vi snöröjt de prioriterade gång- och cykelbanor.

 • Vid halka sandar vi, efter att de prioriterade gång- och cykelbanorna är åtgärdade.

 • Vid töväder då det ligger blötsnö kvar och det finns risk för att snön ska frysa till is, plogar vi när snödjupet är mindre än 5 centimeter.

Bostadsgator

 • Vi börjar ploga när snön är cirka 7 centimeter djup efter att vi snöröjt de prioriterade gatorna.

 • Vi halkbekämpar bara när det är mycket halt, efter att de prioriterade gatorna är åtgärdade.

 • Vid töväder då det ligger blötsnö kvar och det finns risk för att snön ska frysa till is, plogar vi när snödjupet är mindre än 7 centimeter.

 

Gräsklippning, rensning av ogräs och skötsel av grönytor

Gräsklippning

Gräset klipps varje vecka på stråk som används ofta (till exempel i centrum). Mindre använda stråk klipps varannan vecka.

Gräset längs kommunens vägar klipps två gånger per säsong:

 • Första klippningen görs mellan den 15 juni och den 15 juli.
 • Andra klippningen görs mellan den 15 augusti och den 15 september.

Nära naturmark klipps gräset mellan en och två gånger per säsong.

Rensning av ogräs

Ogräs i blomsterrabatterna grovrensas en gång per vecka och rensas grundligt några gånger per säsong. Buskrabatter rensas 3 — 5 gånger per säsong.

Häckar, träd, buskar

 • Häckar klipps oftast en gång per säsong.
 • Träd och buskar beskärs oftast vintertid och endast efter behov.

Städning av gator, cykelbanor och papperskorgar

Centrala ytor

 • Gatorna sopas en gång i veckan, utom under vintertid då vi halkbekämpar.
 • Skräpplockning och tömning av papperskorgar görs tre gånger per vecka.
 • Ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor görs tre gånger per år, under tiden mellan maj och augusti.

Övriga ytor

 • Gatorna sopas en gång per år, under tiden mellan juli och augusti.
 • Skräpplockning och tömning av papperskorgar sker löpande, men minst en gång per månad.
 • Ogräsbekämpning på grusade ytor görs tre gånger per år, under tiden mellan maj och augusti.
 • Ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor görs en gång per år.

Vårstädning

 • Vårstädningen innebär bland annat skräpplockning i diken och gräsmattor med mera och ska vara klar den 1 maj.
 • Sandupptagningen på torg, parkeringar och gång- och cykelvägar ska vara klart den 15 april.
 • Vi börjar städa i backar och på centrala ytor.
 • På gator och vägar ska sandupptagning vara klart den 30 april.
 • Om vädret tillåter så försöker vi tidigarelägga åtgärder tillsammans med entreprenören.

Höststädning

Höststädning innebär lövsopning som görs när huvuddelen av löven har fallit ner. Höststädningen ska vara vara klar innan halkbekämpningen startar.

  Sidan uppdaterades: