Fonder och donationer

Det finns tre donationsfonder för olika sociala ändamål. Grundskolan och gymnasiet har dessutom var sin samfond att söka medel ur.

Fonder för sociala ändamål:

  • Elsa och Gunnar Ornäs fond till förmån för funktionshindrade inom Kungälvs stad
  • Samfond för behövande i Kungälvs kommun
  • Stiftelsen Gustaf E Falcks donationsfond för personer bosatta i Marstrand

Vill du använda en pappersblankett för de sociala fonderna så finns den att ladda ner och skriva ut från tjänsten. Du kan också hämta blanketten från Kundcenter i Stadshuset. Blanketten skickas i så fall till Kungälvs kommun, Trygghet och stöd, Stadshuset, 442 81 Kungälv.

Grundskolan och gymnasieskolans samfond

Du kan söka för många olika saker, till exempel studieresa, studiebesök och inköp av material samt belöning och uppmuntran till elev.
Mer information om vad du kan söka för finns i stadgarna. Grundskolans samfond delar varje år ut 40 000 kronor. Gymnasieskolans samfond delar varje år ut 35 000 kronor.

Sista ansökningsdag för läsåret 2023/2024 är 15 april 2023. Utskottet för Bildning och lärande beslutar i slutet av maj om hur fondens pengar ska fördelas.

  Sidan uppdaterades: