Fonder och donationer

Det finns tre donationsfonder som är avsedda för olika sociala ändamål.

Fonderna är:

  • Elsa och Gunnar Ornäs fond till förmån för handikappade inom Kungälvs stad
  • Sölve och Hilma Bergers fond till sjukvårdsbidrag för personer bosatta i Marstrand
  • Samfond för behövande i Kungälvs kommun

Personer som bor i Kungälv har rätt att söka medel ur fonderna.

Sociala myndighetsnämnden förvaltar fonderna och bedömer vem av de sökande som ska få bidrag, och hur mycket var och en får.

Vissa år ger fonderna ingen utdelning. 

 

Så här ansöker du om bidrag från fonderna

  • Fyll i den särskilda ansökningsblanketten som du kan hämta här nedan, eller få i Kundcenter i Stadshuset
  • Skicka den till Kungälvs kommun, Trygghet och stöd, Stadshuset, 442 81 Kungälv.

Ansökan för innevarande år ska vara inlämnad senast 30 april.

Blankett Ansökan sociala fonder (pdf)

 

Grundskolan och gymnasieskolans samfond

Grundskolans samfond delar varje år ut 40 000 kr. Gymnasieskolans samfond delar varje år ut 35 000 kr. Du kan söka för många olika saker, till exempel studieresa, studiebesök och inköp av material samt belöning och uppmuntran till elev. Mer information om vad du kan söka för finns i stadgarna. Sista ansökningsdag för läsåret 2020/2021 var 15 april 2020. Utskottet för Bildning och lärande beslutade om fördelning av bidraget den 27 maj.

Stadgar för gymnasiets samfond (pdf, 78 kB)
Stadgar för grundskolans samfond (pdf, 76 kB)

  Sidan uppdaterades: