Fonder och donationer

Det finns tre donationsfonder som är avsedda för olika sociala ändamål.

Fonderna är:

  • Elsa och Gunnar Ornäs fond till förmån för handikappade inom Kungälvs stad
  • Sölve och Hilma Bergers fond till sjukvårdsbidrag för personer bosatta i Marstrand
  • Samfond för behövande i Kungälvs kommun

Personer som bor i Kungälv har rätt att söka medel ur fonderna.

Sociala myndighetsnämnden förvaltar fonderna och bedömer vem av de sökande som ska få bidrag, och hur mycket var och en får.

Vissa år ger fonderna ingen utdelning. 

 

Så här ansöker du om bidrag från fonderna

  • Fyll i den särskilda ansökningsblanketten som du kan hämta här nedan, eller få i Kundcenter i Stadshuset
  • Skicka den till Kungälvs kommun, Trygghet och stöd, Stadshuset, 442 81 Kungälv.

Ansökan för innevarande år ska vara inlämnad senast 30 april.

Blankett Ansökan sociala fonder (pdf)

 

 

Gymnasieskolans samfond

Gymnasieskolans samfond delar varje år ut 35 000 kr. Fonden är en hopslagning av flera fonder. Ingen ansökan kan göras till gymnasieskolans samfond. Bildningsutskottet beslutar om fördelning i början av juni utifrån förslag från en stipendiegrupp på gymnasiet. Tilldelningen görs till exempel till elever med hög måluppfyllelse, elever som utifrån sina förutsättningar förbättrat sin måluppfyllelse samt elever som utmärkt sig med en god kamratanda.

Stadgar för gymnasiets samfond (pdf)

Grundskolans samfond

Grundskolans samfond delar varje år ut 40 000 kr. Fonden är en hopslagning av flera fonder, vilket betyder att det går att söka för många olika saker. Du kan till exempel söka för studieresa, studiebesök, samt belöning och uppmuntran till elev. Du kan läsa mer om detta i stadgarna.

Ansökan samt stadgar för grundskolans samfond (pdf)

Det går att söka medel både för enskilda elever eller gemensamma aktiviteter. Sista ansökningsdag för läsåret 2020/2021 är 15 april. Utskottet för Bildning och lärande beslutar om fördelningen av medel.
Skicka ansökan till: kommun@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: