Fonder och donationer

Det finns tre donationsfonder som är avsedda för olika sociala ändamål.

Fonderna är:

  • Elsa och Gunnar Ornäs fond till förmån för handikappade inom Kungälvs stad
  • Sölve och Hilma Bergers fond till sjukvårdsbidrag för personer bosatta i Marstrand
  • Samfond för behövande i Kungälvs kommun

Personer som bor i Kungälv har rätt att söka medel ur fonderna.

Sociala myndighetsnämnden förvaltar fonderna och bedömer vem av de sökande som ska få bidrag, och hur mycket var och en får.

Vissa år ger fonderna ingen utdelning. 

 

Så här ansöker du om bidrag från fonderna

  • Fyll i den särskilda ansökningsblanketten som du kan hämta här nedan, eller få i Kundcenter i Stadshuset
  • Skicka den till Kungälvs kommun, Trygghet och stöd, Stadshuset, 442 81 Kungälv.

Ansökan för innevarande år ska vara inlämnad senast 30 april.

Ansökningsblankett

Grundskolans och gymnasieskolans samfond

Grundskolans samfond delar varje år ut 40 000 kr. Gymnasieskolans samfond delar varje år ut 35 000 kr. Fonderna är en hopslagning av flera fonder. Bildningsutskottet beslutar om fördelning av bidraget.

Stadgar för grundskolans samfond

Stadgar för gymnasiets samfond

Ansök om bidrag från grundskolans samfond
Nästa ansökningsomgång är mars-april 2019. Det går att söka medel både för gemensamma aktiviteter och enskilda elever.

Ansökningsblankett

  Sidan uppdaterades: