Fonder och donationer

Det finns tre donationsfonder som är avsedda för olika sociala ändamål.

Fonderna är:

  • Elsa och Gunnar Ornäs fond till förmån för handikappade inom Kungälvs stad
  • Sölve och Hilma Bergers fond till sjukvårdsbidrag för personer bosatta i Marstrand
  • Samfond för behövande i Kungälvs kommun

Personer som bor i Kungälv har rätt att söka medel ur fonderna.

Sociala myndighetsnämnden förvaltar fonderna och bedömer vem av de sökande som ska få bidrag, och hur mycket var och en får.

Vissa år ger fonderna ingen utdelning. 

 

Så här ansöker du om bidrag från fonderna

  • Fyll i den särskilda ansökningsblanketten som du kan hämta här nedan, eller få i Kundcenter i Stadshuset
  • Skicka den till Kungälvs kommun, Trygghet och stöd, Stadshuset, 442 81 Kungälv.

Ansökan för innevarande år ska lämnas in senast 30 april.

Blankett Ansökan sociala fonder (pdf)

 

Grundskolan och gymnasieskolans samfond

Du kan söka för många olika saker, till exempel studieresa, studiebesök och inköp av material samt belöning och uppmuntran till elev.
Mer information om vad du kan söka för finns i stadgarna. Grundskolans samfond delar varje år ut 40 000 kronor. Gymnasieskolans samfond delar varje år ut 35 000 kronor.

Sista ansökningsdag för läsåret 2022/2023 är 15 april 2022. Utskottet för Bildning och lärande beslutar i slutet av maj om hur fondens pengar ska fördelas.

Ansökan grundskolans samfond inklusive stadgar
Ansökan gymnasieskolans samfond inklusive stadgar

  Sidan uppdaterades: