Förenklad delgivning

Miljöenheten använder sig av förenklad delgivning. Syftet med delgivningen är att säkerställa att en person eller ett företag har tagit emot ett beslut där myndigheten avgör ett ärende som går parten emot.

Så här fungerar förenklad delgivning

  • Du får ett brev eller e-postmeddelande som innehåller den handling som ska delges dig.

  • Det andra brevet/e-posten är ett kontrollmeddelande om att förvaltningen har skickat handlingen. Brevet/e-posten skickas tidigast första arbetsdagen efter det första brevet/e-posten.
  • Har du bara fått kontrollmeddelandet, men inte själva beslutet, kontakta miljöenheten snarast.
  • Brev/e-post skickas till senast kända adress. Det kan vara en e-postadress som du har uppgett. Om brev/e-post kommer i retur skickas brev till din folkbokföringsadress/företagsadress, om denna är en annan än tidigare angiven adress.
  • Du anses vara delgiven dag 15 efter att beslutet skickades till dig.

  • Vill du överklaga beslutet måste överklagandet inkomma till Miljö-och byggnadsnämnden senast dag 35 efter att vi skickat beslutet till dig. 

 

När du fått del av handlingen

Du har normalt fått ta del av handlingen efter att två veckor har gått från dagen då Miljöenheten skickade sitt första brev. Miljöenheten kan även delge handlingar på annat sätt, vilket kan innebära att du måste skicka tillbaka ett delgivningskvitto eller skriva under på att du har blivit delgiven.

  Sidan uppdaterades: