Övergivna fordon

Skrotbilar eller övergivna cyklar och mopeder dyker ibland upp på oönskade platser i kommunen. Här hittar du information om vad som gäller för omhändertagande av övergivna fordon.

Övergivna fordon på statliga vägar eller allmän plats

Det är i första hand fordonsägaren som är ansvarig att flytta flytta fordonet om det inte går att använda och står på en olämplig plats. Om inte ägaren till fordonet är anträffbar tar ansvarig myndighet hand om ärendet. På de statliga vägarna är det Trafikverket som är ansvarig. På allmän platsmark som exempelvis gator, torg, parker och parkeringar som tillhör Kungälvs kommun är det kommunen som är ansvarig. 

 

Övergivna fordon på privat mark

Om ett fordon lämnas på privat mark är markägaren ansvarig att kontakta fordonsägaren för borttransportering av fordonet. Om ägaren inte är anträffbar eller av annan anledning inte flyttar på fordonet kan markägaren söka hjälp av kommunen för fordonsflytt. Kostnaden för skrotning ska i första hand betalas av bilägaren, men om denne inte betalar blir markägaren skyldig att ta kostnaden.

 

Hur skrotar jag min bil?

Om du vill skrota din bil vänder du dig till någon av de firmor som har tillstånd att ta emot skrotbilar. Du hittar dem och mer information om skrotbilar på Bilproducenternas webbplats Bilretur .

 

Vill du anmäla en skrotbil, cykel eller moped?

Ser du ett övergivet fordon någonstans i kommunen? Skicka in din anmälan via formuläret nedan eller ring till kundcenter på telefon 0303-23 80 00. Bifoga gärna en bild på fordonet.

 

Anmälningsformulär  
Adress eller plats
Uppgifter om fordonet  
Exempelvis bil, moped, cykel
  Dina kontaktuppgifter  
  Bifogade filer kan vara max 2 MB
       
  Sidan uppdaterades: