Övergivna fordon

Skrotbilar eller övergivna cyklar och mopeder dyker ibland upp på oönskade platser i kommunen. Här hittar du information om vad som gäller för omhändertagande av övergivna fordon.

Övergivna fordon på statliga vägar eller allmän plats

Det är i första hand fordonsägaren som är ansvarig att flytta flytta fordonet om det inte går att använda och står på en olämplig plats. Om inte ägaren till fordonet är anträffbar tar ansvarig myndighet hand om ärendet. På de statliga vägarna är det Trafikverket som är ansvarig. På allmän platsmark som exempelvis gator, torg, parker och parkeringar som tillhör Kungälvs kommun är det kommunen som är ansvarig. 

Övergivna fordon på privat mark

Om ett fordon lämnas på privat mark är markägaren ansvarig att kontakta fordonsägaren för borttransportering av fordonet. Om ägaren inte är anträffbar eller av annan anledning inte flyttar på fordonet kan markägaren söka hjälp av kommunen för fordonsflytt. Kostnaden för skrotning ska i första hand betalas av bilägaren, men om denne inte betalar blir markägaren skyldig att ta kostnaden.

 

Lämna in bil för skrotning

Om du vill skrota din bil vänder du dig till någon av de firmor som har tillstånd att ta emot skrotbilar. På Bilproducenternas hemsida hittar du firmor som tar emot din bil och mer information om skrotbilar.

 Bilproducenternas webbplats - Bilretur.se

 

Anmäl övergivna fordon, skrotbil, cykel eller moped

Ser du ett övergivet fordon någonstans i kommunen? Skicka in din anmälan via formuläret nedan eller ring kommunens kundcenter.

Anmälningsformulär  
Adress eller plats
Uppgifter om fordonet  
Exempelvis bil, moped, cykel
  Dina kontaktuppgifter  
       
  Sidan uppdaterades: