Lokal idrottsutbildning (LIU)

Lokal idrottsutbildning (LIU) riktar sig till dig som vill kombinera din gymnasieutbildning med utbildning inom din idrott. Vi samarbetar med de ledande klubbarna i Kungälvs kommun och deras utbildade tränare.

LIU på Mimers Hus gymnasium

Hos oss kan du läsa LIU inom idrotterna kanot, fotboll, innebandy, simning och ishockey. Vår ubildning består av tre kurser som du efter avslutad kurs får betyg i. Dessa kurser är:

 • Idrott och hälsa - specialisering 1 (läses i år 1)
 • Idrott och hälsa - specialisering 2 (läses i år 2)
 • Träningslära 1 (läses i år 2)

Specialiseringskurserna bedrivs av utbildade tränare. Kurserna är huvudsakligen av praktisk karaktär och utgörs av två lektioner i veckan där du tränar tillsammans med elever som valt samma idrott som du. Träningarna är cirka 80 minuter långa och är förlagda på morgnarna. Efter träningarna bjuds du på frukost.

Träningslära 1 är en teoretisk kurs som du läser tillsammans med LIU-elever från olika idrotter. Kursen bedrivs av en legitimerad idrottslärare och tar upp ämnen som kroppens uppbyggnad och funktion, träningsplanering, idrottsskador, kost och olika träningsmetoder.

Du som går LIU väljer två av ovanstående kurser som dina individuella val (2 x 100 p)
och den tredje som utökad kurs.

Om du går Barn- och fritidsprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet kan du
använda kursen Träningslära 1 som programfördjupning och behöver då inte läsa den
som utökad kurs.

Ansökan till LIU

Ansökan för läsåret 24/25 är avslutad. Under hösten 2024 kommer nya ansökan inför läsåret 25/26 att läggas ut på denna sida.

Vad händer efter att du har skickat in din ansökan?

 • Du kommer få en bekräftelse via e-post på att din ansökan är mottagen. Bekräftelsen skickas ut manuellt så det kan dröja några dagar innan du får den
 • När ansökningstiden har löpt ut kommer du att bli kallad till en eller flera uttagningsdagar.
 • Du får besked senast i slutet av januari 2024 om du har blivit erbjuden en plats eller inte. Observera att den erbjudna platsen på LIU först gäller när du har blivit antagen på ett av våra nationella program.

Om du söker inom Göteborgsregionen

Du som är folkbokförd i Göteborgsregionen (GR) är förstahandssökande till Mimers Hus gymnasium, vilket är en fördel när du söker till oss. Att komma in på ett nationellt program på Mimers Hus gymnasium är en förutsättning för att du ska kunna gå på LIU.

Om du söker utanför Göteborgsregionen

Du som söker utanför Göteborgsregionen är andrahandssökande och kommer in på Mimers Hus gymnasium i mån av plats. Det innebär att du får besked om du blir erbjuden en plats först i september 2024 då skolan har antagit förstahandsmottagna elever och vet om det finns platser kvar på våra program.

Annan viktig information

 • Du som går ett yrkesprogram har ett ökat eget ansvar att prata med berörda tränare och lärare inför praktikperioder och att tillgodogöra dig lektionsinnehåll som du missar när du är på praktik.
 • Om du får F i någon kurs i årskurs 1 får du, enligt Skolverket, inte läsa utökade kurser vilket kan påverka dina möjligheter att få fortsätta på LIU. Det beror på att du ska ges goda förutsättningar att klara av dina studier med en rimlig arbetsbörda.
 • Du kan bli begränsad när det gäller dina valbara kurser då vissa kurser krockar med lektioner och träningspass som ingår i LIU.
 • Du som går en lärlingsutbildning kan inte kombinera denna med LIU.
 • Elever på Bygg- och anläggningsprogrammet läser kursen Träningslära 2 i årskurs 1.
 • Är du osäker på eller vill veta mer om hur väl andra program kan kombineras med LIU är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontaktpersoner

Johanna Bengtsson
E-post: johanna.bengtsson@skola.kungalv.se

Victor Lindblom
E-post: victor.lindblom@skola.kungalv.se

Ansvarig rektor

Jonas Sjöberg
E-post: jonas.sjoberg@skola.kungalv.se

  Sidan uppdaterades: