Idrottsprofilen

Idrottsprofilen riktar sig till dig som vill kombinera idrott med studier på något av våra nationella program. Vi samarbetar med toppklubbarna i kommunen och ser till att du som individ utvecklas efter din egen förmåga.

Idrottsprofilens tre kurser

Idrottsprofilen utgörs av tre kurser som du, efter avslutad kurs, får betyg i. Dessa kurser är:
Idrott-och hälsa-specialisering 1, Idrott-och hälsa-specialisering 2 och Träningslära 1.
Idrottsspecialiseringskurserna bedrivs av utbildade tränare. Kurserna är av praktisk karaktär och utgörs av flera träningar i veckan där du tränar med elever som valt samma idrott som du. Efter träningarna bjuds du på frukost. Träningslära 1 är en teoretisk kurs som du läser tillsammans med idrottsprofilelever från olika idrotter. Kursen tar upp ämnen som kroppens uppbyggnad och funktion, kost, träningsmetoder och idrottsskador.

Du som går idrottsprofilen väljer två av ovanstående kurser som dina individuella val (2 x 100 p) och den tredje som utökad kurs. Om du går Barn- och fritidsprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet kan du använda kursen Träningslära 1 som programfördjupning och behöver därför inte läsa den som utökad kurs.

Ansökan till idrottsprofilen

Du ansöker till idrottsprofilen genom att fylla i ett formulär på den här sidan. Ansökan inför läsåret 22/23 är nu stängd, sista ansökningsdag var 1 december.


Vad händer efter att du har skickat in din ansökan?

• Du kommer få en bekräftelse via e-post på att din ansökan är mottagen.
• När ansökningstiden har löpt ut kommer du att bli kallad till en eller flera uttagningsdagar.
• Du kommer träffa tränare och ansvariga för enskilda samtal i anslutning till uttagningsdagarna.
• Du får besked i slutet av januari 2022 om du har blivit erbjuden en plats eller inte. Observera att den erbjudna platsen på idrottsprofilen gäller först när du har blivit antagen på ett av våra nationella program.
• Du som söker inom GR-regionen (dvs. som är folkbokförda i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö) har förtur.
Om du söker utanför Göteborgsregionen
Du som söker utanför Göteborgsregionen kommer in på Mimers Hus gymnasium i mån av plats. Det innebär att du får besked om du blir erbjuden en plats först i september då skolan antagit elever med förtur och vet om det finns platser kvar på våra program.

Annan viktig information

• Du som går ett yrkesprogram har ett ökat eget ansvar att prata med berörda tränare och lärare inför praktikperioder och att tillgodogöra dig lektionsinnehåll som du missar när du är på praktik.
• Om du får F i någon kurs i årskurs 1 får du, enligt Skolverket, inte läsa utökade kurser vilket kan påverka dina möjligheter att få fortsätta på idrottsprofilen. Det beror på att du ska ges goda förutsättningar att klara av dina studier med en rimlig arbetsbörda.
• Du kan bli begränsad när det gäller dina valbara kurser då vissa kurser krockar med lektioner och träningspass som ingår i idrottsprofilen.


Kontaktpersoner

Johanna Bengtsson
E-post: johanna.bengtsson@skola.kungalv.se

Victor Lindblom
Telefon: 0708-95 56 76
E-post: victor.lindblom@skola.kungalv.se


Ansvarig rektor

Jonas Sjöberg
E-post: jonas.sjoberg@skola.kungalv.se

 

  Sidan uppdaterades: