Idrottsprofilen

Idrottsprofilen på Mimers Hus gymnasium riktar sig till dig som vill kombinera studier på något av våra nationella program med din idrott. Vi ger dig goda förutsättningar att utvecklas i din idrott samtidigt som du skaffar dig en gedigen gymnasieutbildning inom valt nationellt program.

Mimers Hus gymnasium samarbetar med toppklubbarna i kommunen och ser till att du som individ utvecklas efter din egen förmåga. Efter varje träning erbjuds du frukost. Idag har vi elever som utövar lagidrotter som fotboll, innebandy och ishockey samt individuella idrotter som simning.

Idrottsprofilens tre kurser

Idrottsprofilen utgörs av tre kurser som du, efter avslutad kurs, får betyg i. Dessa kurser är:

År 1

Idrott och hälsa – specialisering 1

Kursen bedrivs av utbildade tränare och du läser tillsammans med de elever som har valt samma idrott som du.

År 2

Idrott och hälsa – specialisering 2

Kursen bedrivs av utbildade tränare och du läser tillsammans med de elever som har valt samma idrott som du.

Träningslära 1

Kursen utgörs av två lektioner i veckan där du läser tillsammans med idrottsprofilselever från olika idrotter och undervisningen bedrivs av en legitimerad idrottslärare. 

Kurserna Idrott och hälsa specialisering 1 och 2 är av mer praktisk karaktär och utgörs av två träningar i veckan. Träningarna bedrivs på måndagar och fredagar mellan cirka klockan 7.30 till 8.45 (tiderna varierar beroende på idrott). Efter träningarna erbjuder vi dig frukost i skolans matsal och lektionerna återupptas sedan runt  klockan 10.10.

Kursen Träningslära 1 är av mer teoretisk karaktär där du lär dig mer om hur kroppen är uppbyggd och fungerar för att sedan fördjupa dig inom idrottsskador, kost och olika träningsmetoder såsom styrketräning, uthållighetsträning och rörlighetsträning. Detta är viktig kunskap för dig att ha med dig för att själv kunna ta ett aktivt ansvar för din idrottsutveckling.

Du som elev som går på idrottsprofilen väljer två av ovanstående kurser som dina individuella val (2 x 100 p) medan den tredje läses som utökad kurs. De individuella valen läses vanligtvis i år 2 och år 3, men för dig som går idrottsprofilen läser du kurserna i år 1 och år 2, vilket innebär en högre arbetsbelastning för dig under dina två första år jämfört med dina klasskamrater som inte läser idrottsprofilen.

Om du går på Barn- och fritidsprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet kan du använda kursen Träningslära 1 som programfördjupning och behöver därför inte läsa den som utökad kurs.

Annan viktig information

  • Du som går på en lärlingsutbildning kan tyvärr inte läsa idrottsprofilen.
  • Du som går på ett yrkesprogram har ett ökat eget ansvar när det gäller att kommunicera med berörda tränare och lärare inför dina praktikperioder samt när det gäller att tillgodogöra sig det lektionsinnehåll som du missar när du är på praktik.
  • Om du skulle få F i någon kurs från år 1 får du enligt Skolverket inte läsa utökade kurser vilket kan påverka dina möjligheter att få fortsätta på idrottsprofilen. Detta beror på att du ska ges goda förutsättningar att klara av dina studier med en rimlig arbetsbörda.
  • Du kan också bli begränsad i dina val gällande moderna språk då vissa kurser krockar med de lektioner och träningspass som ingår i idrottsprofilen.
  • Efter att du har skickat in din ansökan och deltagit vid vald idrottsprofils uttagning så kommer du att få besked om du har blivit erbjuden en plats eller inte innan du ska göra din gymnasieansökan i början av februari. Observera att den erbjudna platsen på idrottsprofilen gäller först när du har blivit antagen till Mimers Hus gymnasium och ett av våra nationella program.
  • Du som söker inom GR-regionen (dvs. som är folkbokförda i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö) har förtur när det gäller din gymnasieansökan.

Du som söker utanför GR-regionen kommer in på Mimers Hus gymnasium i mån av plats. Det innebär att du får besked om du blir erbjuden en plats först i september då skolan antagit elever med förtur och vet om det finns platser kvar på våra program.

Om du har blivit erbjuden en plats till idrottsprofilen så är den reserverad till dig fram tills vi kan ge dig ett besked om du även blivit antagen till ett nationellt program på skolan.

Ansök till idrottsprofilen

Ansökan stängde den 1 december 2020.

Vad händer efter att du har skickat in din ansökan?

  • Du kommer få en bekräftelse att din ansökan är mottagen via e-post.
  • Du kommer bli kallad till en eller flera uttagningsdagar.
  • Du kommer träffa tränare och ansvariga för enskilda samtal i anslutning till uttagningsdagarna.
  • Du som har sökt till Mimers Hus idrottsprofil kommer att få besked senast i slutet av januari 2021 om du har blivit erbjuden en plats eller ej. Observera att den erbjudna platsen på idrottsprofilen gäller först när du har blivit antagen till Mimers Hus gymnasium och ett av våra nationella program.

Kontaktpersoner

Ulf Granqvist, e-post: ulf.granqvist@skola.kungalv.se eller telefon 0702-66 06 12

Johanna Bengtsson. e-post: johanna.bengtsson@skola.kungalv.se

Victor Lindblom, telefon: 0708-95 56 76, e-post: victor.lindblom@skola.kungalv.se

  Sidan uppdaterades: