Idrottsprofilen

Idrottsprofilen riktar sig till dig som vill kombinera din gymnasieutbildning med utbildning inom din idrott. Vi samarbetar med de ledande klubbarna i Kungälvs kommun och deras utbildade tränare.

 

Idrottsprofilen på Mimers Hus gymnasium

Hos oss kan du läsa idrottsprofil inom idrotterna kanot, fotboll, innebandy, simning och ishockey.

Idrottsprofilen består av tre kurser som du, efter avslutad kurs, får betyg i. Dessa kurser är:

  • Idrott och hälsa - specialisering 1 (läses i år 1)
  • Idrott och hälsa - specialisering 2 (läses i år 2)
  • Träningslära 1 (läses i år 2)

Specialiseringskurserna bedrivs av utbildade tränare. Kurserna är hududsakligen av praktisk karaktär och utgörs av två lektioner i veckan där du tränar tillsammans med elever som valt samma idrott som du. Träningarna är cirka 80 minuter långa och är förlagda på morgnarna. Efter träningarna bjuds du på frukost.

Träningslära 1 är en teoretisk kurs som du läser tillsammans med idrottsprofilelever från olika idrotter. Kursen bedrivs av en legitimerad idrottslärare och tar upp ämnen som kroppens uppbyggnad och funktion, träningsplanering, idrottsskador, kost och olika träningsmetoder.

Du som går idrottsprofilen väljer två av ovanstående kurser som dina individuella val (2 x 100 p) och den tredje som utökad kurs.

Om du går Barn- och fritidsprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet kan du använda kursen Träningslära 1 som programfördjupning och behöver då inte läsa den som utökad kurs.

Ansökan till idrottsprofilen

Ansökan för läsåret 23/24 är avslutad. Ny anmälningslänk för läsåret 24/25 kommer att läggas ut på den här sidan i december 2023.

Vad händer efter att du har skickat in din ansökan?

• Du kommer få en bekräftelse via e-post på att din ansökan är mottagen.
• När ansökningstiden har löpt ut kommer du att bli kallad till en eller flera uttagningsdagar.
• Du kommer träffa tränare och ansvariga för enskilda samtal i anslutning till uttagningsdagarna.

Om du söker inom Göteborgsregionen

Om du är folkbokförd i Göteborgsregionen det vill säga i någon av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö har du förtur till vår idrottsprofil. Du får besked i slutet av januari 2023 om du har blivit erbjuden en plats eller inte. Observera att den erbjudna platsen på idrottsprofilen gäller först när du har blivit antagen på ett av våra nationella program.

Om du söker utanför Göteborgsregionen

Du som söker utanför Göteborgsregionen kommer in på Mimers Hus gymnasium i mån av plats. Det innebär att du får besked om du blir erbjuden en plats först i september 2023 då skolan antagit elever med förtur och vet om det finns platser kvar på våra program.

Annan viktig information

  • Du som går ett yrkesprogram har ett ökat eget ansvar att prata med berörda tränare och lärare inför praktikperioder och att tillgodogöra dig lektionsinnehåll som du missar när du är på praktik.
  • Om du får F i någon kurs i årskurs 1 får du, enligt Skolverket, inte läsa utökade kurser vilket kan påverka dina möjligheter att få fortsätta på idrottsprofilen. Det beror på att du ska ges goda förutsättningar att klara av dina studier med en rimlig arbetsbörda.
  • Du kan bli begränsad när det gäller dina valbara kurser då vissa kurser krockar med lektioner och träningspass som ingår i idrottsprofilen.
  • Du som går en lärlingsutbildning kan inte kombinera denna med Idrottsprofilen. Är du osäker på eller vill veta mer om hur väl andra program kan kombineras med Idrottsprofilen så är du välkommen att höra av dig till oss.


Kontaktpersoner

Johanna Bengtsson
E-post: johanna.bengtsson@skola.kungalv.se

Victor Lindblom
E-post: victor.lindblom@skola.kungalv.se


Ansvarig rektor

Jonas Sjöberg
E-post: jonas.sjoberg@skola.kungalv.se

 

  Sidan uppdaterades: