Hälsa, vård och omsorg

Inriktningen hälsa, vård och omsorg är valet för dig som vill arbeta i förskolan eller inom äldrevården. På utbildningen lär du dig om människors utveckling och levnadsvanor, om hälsa och om kroppen.

Du får lära dig arbetsuppgifter inom barnomsorg, äldrevård och möta människor i olika åldrar. Du kommer också att få lära dig att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter för både barn och äldre. Du kommer få kunskaper om människors utveckling och deras olika behov. På programmet får du lära dig hur livsstilsval påverkar hälsan.

Trygg och hälsosam arbetsplats

Du får lära dig om arbetsmiljö och säkerhet, så att du i ditt framtida yrke vet hur du ska arbeta ergonomiskt, hälsosamt och säkert för att undvika arbetsskador. Inom hälsa, vård och omsorg är service och kommunikation särskilt viktigt. Vi kommer att utveckla ditt serviceinriktade bemötande, din förmåga att kommunicera och samarbeta med andra människor.

Du kommer att göra en del av din utbildning på en arbetsplats i minst 22 veckor. Det arbetsplatsförlagda lärandet utvecklar dina yrkeskunskaper och din yrkesidentitet.

Efter avslutad utbildning

När du tar studenten från Hälsa, vård och omsorg är du väl förberedd för att påbörja din karriär inom barn- eller äldreomsorgen.

  Sidan uppdaterades: