Textilinsamling

Släng inte dina kläder och textilier i onödan – återanvänd, laga, skänk eller lämna på någon av våra återvinningscentraler. Här kan du läsa om klädindustrins påverkan på miljö och klimat, och få information om kommunens insamling av kläd- och textilavfall.

Varför samla in kläder och textil?

Tillverkningen av kläder och textilier är en av de mest klimat- och miljöförstörande industrierna i världen. Den förbrukar inte bara stora mängder fossil energi och vatten men den är också ofta beroende av miljö- och hälsoskadliga kemikalier. Trots det slänger vi i Sverige 75 miljoner kg kläder rakt ner i sophinken årligen. Kungälvs kommun som mål att minska mängden textil i hushållens restavfall med 60 procent till år 2030.

Både hela och trasiga textilier är en resurs

Så mycket som 50 procent av kläder som slängs är i så gott skick att de hade kunnat användas av någon annan om de hade skänkts vidare. Men även trasig textil är faktiskt en resurs som kan återvinnas och till exempel bli till stoppning eller delar i byggmaterial för väggar, tak och golv.

Gör en miljöinsats och lämna dina gamla och trasiga textilier och kläder till insamling. Både hela och trasiga textilier och kläder tas emot på kommunens återvinningscentraler och i Björkåfrihets insamlingsboxar runtom på Kungälvs återvinningsstationer.

Insamling av kläd- och textilavfall i Kungälv

Du kan lämna in kläder och textilavfall på alla kommunala återvinningscentraler. Textil som inte är blöt eller hårt nedsmutsad tas emot – både hel och trasig.

Förutom kläder kan du också lämna in skor, väskor, övriga accessoarer och återbrukbar hemtextil som exempelvis dukar, gardiner, lakan och handdukar. Insamlingen sköts med hjälp av den ideella föreningen Björkåfrihet. Du kan också lämna in kläder och textil via Björkåfrihets insamlingsboxar som du hittar på många av Kungälvs återvinningsstationer. Där tas även trasig textil emot så länge den inte är blöt eller smutsig.

Återvinningscentraler 

Om Björkåfrihets textilinsamling och närmaste insamlingsplats

Vad händer med insamlade kläder och textilier?

På Björkåfrihets sorteringsanläggning i Göteborg görs en första utsortering av textil som därefter går till försäljning i Björkåfrihets butiker. Efter att inlämnat material genomgått sortering till biståndsprojekt och material avsedd för återvinning och forskning/utveckling i Sverige, förbereds en textilmix för transport till sorteringsanläggningar i Europa. Där görs en anpassad sortering för olika marknader. En stor del av materialet används för materialåtervinning inom industri i Europa som putstrasor och fyllnadsmaterial.

Textil som inte lämpar sig för återbruk eller återvinning, exempelvis textil som är hårt nedsmutsad, går till förbränning och energiåtervinning eller sorteras ut som farligt avfall.

Mer information

  Sidan uppdaterades: