Rekrytera till ditt företag

Som företagare är du beroende av rätt kompetens och bemanning. Kungälvs kommun och Arbetsförmedlingen kan stödja dig som företagare med kompetensförsörjningen på olika sätt.

Lokala jobbspår 

Söker du en viss kompetens som kräver en kort utbildning? Då kan kommunen och Arbetsförmedlingen starta ett lokalt jobbspår. Ett lokalt jobbspår är en kombination av utbildning och insatser som gör arbetssökande anställningsbara i din verksamhet. Eventuell utbildning och andra insatser inom ramen för jobbspåret finansieras av Arbetsförmedlingen eller kommunen.  

Om du är intresserad av att rekrytera genom ett lokalt jobbspår kontaktar du kompetenscentrum@skola.kungalv.se för mer information. 

Ta emot en praktikant 

När du tar emot en person för praktik eller arbetsträning öppnar du dörren till arbetsmarknaden för den personen. Samtidigt får du en resurs in i företaget som bidrar med nya perspektiv och möjligheter. 

Om du är intresserad av att ta emot en praktikant kontaktar du kompetenscentrum@skola.kungalv.se för mer information. 

Samhällskontraktet 

Samhällskontraktet är ett samverkansinitiativ från Kungälvs kommun som samlar företag, myndigheter och organisationer. Målet är att minska utanförskapet och hjälpa nyanlända att hitta arbete efter avslutad etableringsperiod i Kungälvs kommun.  

Läs mer 

  Sidan uppdaterades: