Träd och grenar

Om du upplever att ett träd som står på kommunal mark påverkar din tomt eller ditt hus negativt kan du ansöka om att få trädet åtgärdat. Bedömning av vilka träd som är lämpliga att åtgärda görs av kommunen.

Träd och buskar beskär vi oftast vintertid. Kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00, om du har önskemål om beskärning eller röjning av träd eller buskar på kommunens mark. De hjälper till att märka ut träden på kartor och lämnar sedan informationen vidare till handläggare. 

Det är inte tillåtet att agera på kommunal mark utan skriftligt medgivande från kommunen.

Handläggaren tar hand om alla ärenden i turordning.

Akut farliga träd handläggs omgående.

När får jag besked?

När du får reda på vad som beslutats i ditt ärende beror på när det har kommit in till oss.

Ärenden som inkommit:

senast den 1 februari får beslut senast den 1 april
senast den 1 september beslut den 1 december

  Sidan uppdaterades: