Ta ner träd och grenar

Fördelarna med träd är många men ibland kan de vara en källa för oro eller irritation. Exempelvis om de står nära ett hus, ger oönskad skugga, stör utsikt eller lutar oroväckande. Om ett träd står på kommunal mark och påverkar din tomt eller ditt hus negativt kan du ansöka om att få trädet åtgärdat. Här kan du läsa om vad som gäller när kommunen tar ställning till åtgärder för träd.

Träd på kommunal mark

Kungälvs kommun är mycket återhållsamma med att ta ner träd på kommunal mark. Ett träd kommer inte tas bort för att de stör utsikt, skuggar uteplatser, tappar löv eller skräpar ner. Om ett träd som står på kommunal mark och påverkar din tomt eller ditt hus negativt kan du ansöka om att få trädet åtgärdat. 

Kommunen tar bara ner träd om: 

  • trädet är en fara för liv och/eller egendom
  • det inte går att förhindra fara för liv och/eller egendom genom beskärning

I vissa fall tar kommunen ner träd i naturmark för att gynna utvecklingen av andra träd i närheten.

Anmälan och hantering

Kontakta kommunen om beskärning, nedtagning eller röjning av träd och buskar på kommunens mark. Vi kommer ut och inspekterar behovet av åtgärd och kopplar in rätt kunskap för jobbet. Om trädet innebär en akut risk för allvarlig skada tar vi hand om det direkt. Om du bor i en hyresrätt ska du kontakta hyresvärden.

Tänk på att det är förbjudet att ta ner träd på kommunens mark utan tillåtelse. 

Lagen

I Jordabalken (1070:994) kan du läsa om vad som är tillåtet för beskärning och nedtagning av träd. Du kan beskära grenar och rötter som sträcker över din fastighetsgräns, men lagen säger också att:

"Områdets ägare ska dock ges tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom"
.

En felaktigt utförd beskärning kan innebära att trädet blir ett så kallat riskträd i framtiden som kommunen får betala för. Kontakta därför kommunen när det gäller träd på kommunal mark.

Läs Jordabalken på Riksdagens hemsida

Trädens betydelse

Träd väcker känslor och betyder mycket för klimat, människor, djur och insekter och det är viktigt att vi tar hand om de träd vi har idag. Träden som finns i staden och i tätorter har, liksom träden i skogen, väldigt höga naturvärden. Träden bidrar till biologisk mångfald, tar upp vatten, binder kol och bidrar med skugga och svalka. Träd har också stor social och kulturell betydelse.

  Sidan uppdaterades: