Träd och grenar

Om du upplever att ett träd som står på kommunal mark påverkar din tomt eller ditt hus negativt kan du ansöka om att få trädet åtgärdat. Bedömning av vilka träd som är lämpliga att åtgärda görs av kommunen.

Beskäring av träd och grenar

Träd och buskar beskär vi oftast vintertid. Kontakta kommunens om du har önskemål om beskärning eller röjning av träd och buskar på kommunens mark. Vi hjälper till att märka ut träden på kartor och lämnar sedan informationen vidare till handläggare som hanterar ditt ärende. Akut farliga träd handläggs omgående.

Kom ihåg att det inte är tillåtet att beskära själv på kommunal mark utan skriftligt medgivande från kommunen.

När får jag besked om mitt ärende?

När du får reda på vad som beslutats i ditt ärende beror på när det har kommit in till oss.

Exempel på handläggningstider för ärenden

  • Ärenden som inkommit senast den 1 februari får beslut senast den 1 april.
  • Ärenden som inkommit senast den 1 september beslut den 1 december.
  Sidan uppdaterades: