Busskort och skolskjuts

För skolelever och ungdomar i Kungälvs kommun finns ett antal olika erbjudanden för att resa med kollektivtrafiken. Här finns mer information om de olika kollektivtrafikkorten.

Skolskjuts/skolkort för grundskoleelever

Skolskjuts erbjuds till de elever som har lång väg till skolan, om det är svåra trafikförhållanden längs med skolvägen, om eleven har en funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet som gör det svårt för eleven att ta sig till skolan på egen hand.

Här kan du läsa om riktlinjer för skolskjuts i Kungälvs kommun (pdf, öppnas i nytt fönster)
Ansök om skolskjuts

Skolkort för gymnasieelever

Alla som går på gymnasiet och är folkbokförda i Kungälvs kommun får ett skolkort som tar dem från sin folkbokföringsadress till skolan. Som längst kan du få skolkort till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Här hittar du mer information om busskort för gymnasiet.

Fria resor för ungdomar

Alla folkbokförda ungdomar i kommunen som går i årskurserna 7-9 i grundskolan erbjuds fria resor med kollektivtrafiken. Denna satsning är en del i att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att öka andelen resor med kollektivtrafiken. Syftet med satsningen är att få fler att använda kollektivtrafiken och därmed minska behovet av skjutsandet i bil.

Fria resor innebär ett kollektivtrafikkort som är giltigt vardagar 04:00-19:00 i Kungälvs kommun.

Båda korten är giltiga under lov med undantag för jul- och sommarlov. För att ta del av erbjudandet måste du skicka in en ansökan. Här hittar du mer information om Fria resor och hur du ansöker.

Anmälan om förlorat, trasigt eller defekt skolkort - för elever i grundskolan

Anmälan om förlorat, trasigt eller defekt skolkort - för elever på gymnasiet.

Ansökan om skolskjuts

Skolskjuts för elever i grundskola och grundsärskola. Anmälningsblankett och information.

Busskort för gymnasiet

Fria resor för ungdomar läsåret 2019/2020

Här hittar du information om fria resor för skolungdomar på högstadiet samt formulär för att ansöka om fria resor.

Information om skolkort

Glömt skolkort eller annat på bussen. Skolkort i samband med skolstart. Giltighetstid för skolkort.

Skolskjuts för Marstrandsfärjan

Du som behöver åka med Marstrandsfärjan för att resa till din skola behöver fylla i och skicka in en digital ansökan om kort för Marstrandsfärjan.

Tillfällig skolskjuts vid olycksfall

Om du av medicinska skäl eller på grund av ett olycksfall behöver extra hjälp att ta dig till din skola kan du ansöka om tillfällig skolskjuts.