Busskort och skolskjuts

För skolelever och ungdomar i Kungälvs kommun finns ett antal olika erbjudanden för att resa med kollektivtrafiken. Här finns mer information om de olika kollektivtrafikkorten.

Skolskjuts/skolkort för grundskoleelever

Skolskjuts erbjuds till de elever som har lång väg till skolan, om det är svåra trafikförhållanden längs med skolvägen, om eleven har en funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet som gör det svårt för eleven att ta sig till skolan på egen hand.

Här kan du läsa om riktlinjer för skolskjuts i Kungälvs kommun (pdf, öppnas i nytt fönster)
Anmälan om behov av skolskjuts

Skolkort för gymnasieelever

Alla som går på gymnasiet och är folkbokförda i Kungälvs kommun får ett skolkort som tar dem från sin folkbokföringsadress till skolan. Som längst kan du få skolkort till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Här hittar du mer information om busskort för gymnasiet.

Fria resor för ungdomar

Alla folkbokförda ungdomar i kommunen som går i årskurserna 7-9 i grundskolan samt 1-3* på gymnasiet erbjuds fria resor med kollektivtrafiken. Fria resor innebär erbjudande i form av:

  • Skolkort läsåret 2018/2019 (vardagar 04-19 i Kungälv) Gäller ej gymnasieelever eller om du har rätt till skolskjuts.
  • Fritidskort läsåret 2018/2019 (vardagar 19-22 regionen runt)

*för årskurs 3 gäller fram till och med avslutad vårtermin.

Båda korten är giltiga under lov med undantag för jul- och sommarlov. För att ta del av erbjudandet måste du skicka in en ansökan. Här hittar du mer information om Fria resor och hur du ansöker.

Anmälan om förlorat, trasigt eller defekt skolkort - för elever i grundskolan

Anmälan om förlorat, trasigt eller defekt skolkort - för elever på gymnasiet.

Ansökan om skolskjuts

Skolskjuts för elever i grundskola och grundsärskola. Anmälningsblankett och information.

Busskort för gymnasiet

Fria resor för ungdomar läsåret 2018/2019

Här hittar du information om fria resor för skolungdomar på högstadiet och gymnasiet samt formulär för att ansöka om fria resor.

Information om skolkort

Glömt skolkort eller annat på bussen. Skolkort i samband med skolstart. Giltighetstid för skolkort.

Skolskjuts för Marstrandsfärjan

Du som behöver åka med Marstrandsfärjan för att resa till din skola behöver fylla i och skicka in en ansökan om kort för Marstrandsfärjan.

Tillfällig skolskjuts vid olycksfall

Om du av medicinska skäl eller på grund av ett olycksfall behöver extra hjälp att ta dig till din skola kan du ansöka om tillfällig skolskjuts.