Skyddsvärda träd — Viktiga jättar

Gamla stora träd är viktiga att bevara. De är livsmiljö för en mängd arter av insekter, lavar med mera och därför viktiga för den biologiska mångfalden.

Trädinventering

2015 genomförde Kungälvs kommun en sammanställning av skyddsvärda träd i och runt våra tätorter med stöd av länsstyrelsens LONA-bidrag. I sammanställningen kartlades trädens läge och skötselbehov.

 Läs Kungälv kommuns trädinventering här

Sammanställningen kompletterar en tidigare kontroller genomförd av Länsstyrelsen. 

 Läs Länsstyrelsens inventering och information om skyddsvärda träd

Uppföljning 2019

2019 följde kommunen upp arbetet i ett projekt där områden runt skyddsvärda ekar frihuggits från sly och mindre träd, för att inte ekarnas krona ska ta skada. Arbetet genomfördes i skogsområden i Diseröd ovanför Diseröd skola och Munkegärde vid infarten till återvinningscentralen på Energivägen. Länsstyrelsen delfinansierade arbetet med LONA-bidrag.

Utöver röjningen har kommunen satt upp informationsskyltar vid vissa träd för att informera om varför de är viktiga att bevara. I Munkegärde har anlade man även en mindre stig. I bildgalleriet kan du se projektets resultat och jämföra utseendet av områden före och efter åtgärd.

  Sidan uppdaterades: