Ansökan

Du som vill läsa en kurs eller utbildning hos oss ansöker genom den kommun där du är folkbokförd.

Du kan läsa kurser inom flera områden som bland annat svenska för invandrare (SFI) och grundläggande vuxenutbildning (Gruv), vilket motsvarar den nioåriga grundskolan. Du kan också läsa gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar här på vuxenutbildningen eller i samarbete med andra utbildningsanordnare.

Vi erbjuder även särskild utbildning för vuxna (Särvux), för dig med inlärningssvårigheter.

Kurserna startar fem gånger per år. Alla kurser och utbildningar hålls inte under alla studieperioder. Du kan se i kurskatalogen när kurser startar.

Antagningsbeskedet skickas bara ut via e-mail. Du ansvarar själv för att dina kontaktuppgifter är aktuella.


Studera i en annan kommun

Om du vill läsa en kurs eller utbildning som vi inte erbjuder ska du göra så här:

  • Ansök hos den kommun eller anordnare som erbjuder utbildningen du vill läsa.
  • Skicka eller lämna in en kopia på din ansökan till oss i Kungälv med ett följebrev som beskriver varför du vill läsa kursen och ditt mål med dina studier. Skicka din kopia på ansökan och brev till: 

Vuxenutbildningen
Box 574
442 16 Kungälv.

Vår rektor bedömer din ansökan och fattar beslut om vi betalar för den utbildningsplatsen eller inte. Denna information går sedan vidare till den anordnande kommunen eller utbildningsanordnaren. Det kan ta ett par veckor att handlägga din ansökan så se till att vara ute i god tid.

Utbildning i en annan kommun eller hos annan utbildningsanordnare beviljas bara när det finns särskilda skäl så var noga med att beskriva dina mål och tankar i ditt brev.


Eftergymnasial nivå och folkhögskola

Utbildningar till folkhögskola eller på eftergymnasial nivå behöver inte gå via eller godkännas av din hemkommun. Där söker du direkt till den skolan. Exempel på eftergymnasial nivå kan vara yrkeshögskola eller högskola/Universitet. 

Att söka Särvux

Beställ din ansökningsblankett till Särvux från vår expedition, telefon: 0303-23 83 80 eller ladda ner en ansökningsblankett (pdf).

Sista ansökningsdag är den 8 maj.

Läs mer om Särvux här


Att söka grundläggande vuxenutbildning GRUV

Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) motsvarar de kurser som läses i den nioåriga grundskolan. Kurserna är till för dig som inte har en komplett grundskoleutbildning. Här gör du din ansökan (länk till extern sida)

Läs mer om Gruv här


Att söka gymnasial vuxenutbildning

Ansökan till gymnasial vuxenutbildning gör du i Kurskatalogen (extern länk).

Du kan också läsa mer om gymnasial vuxenutbildning här


Att söka SFI

Du anmäler dig till SFI genom Kurskatalogen (extern länk).

Här kan du läsa mer om SFI i Kungälv

 
Att söka Hermods

Du söker distanskurser genom Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare och beviljas i första hand bara för behörighetskompletterande studier. Du måste boka ett möte med vägledaren för att ansöka. Du ska alltid bifoga betyg till din ansökan.

Antagningar görs kontinuerligt och studietiden är personlig och bestäms tillsammans med studie- och yrkesvägledare. Du kan påbörja dina studier tidigast två veckor efter att de beviljats.

Kurser som skulle vara aktuella för dig tas fram i diskussion med studie- och yrkesvägledare.

Läs mer om distansstudier här

 
Att söka Yrkesutbildning

Varje termin kan du välja att gå Vård- och omsorgsutbildningen på vuxenutbildningen. Ansök till våra vårdutbildningar genom kurskatalogen här (extern länk)

Läs mer om utbildningen här


Att söka GRvux

GRvux är yrkesutbildningar för vuxna i hela Göteborgsregionen. Här finns ett stort utbud där alla utbildningar är avgiftsfria och du har rätt till studiemedel. Läs mer och ansök på Grvux.se (extern länk).

Läs mer om utbildningen här

 
Att söka Lärlingsutbildning

Du ansöker på en ansökningsblankett för lärlingsutbildning till GRVUX. (pdf)

Läs mer om utbildningen här

  Sidan uppdaterades: