Trygghetsplats

För en anhörig som vårdar någon som drabbats av akut sjukdom (akut svikt) så kan en trygghetsplats för den som vårdas erbjudas utan biståndsbedömning.

Akut avlösning

Kommunen erbjuder trygghetsplatser.

Kontakt korttidsenheten:

Dagtid måndag - Fredag 08:00 - 16:00
0303-23 93 56
Kväll, natt och helg 
0303-23 92 60
0303-23 93 58

Endast en avgift för kost tas ut för vistelsen.
(Planerad avlösning för den som vårdar sker genom sedvanlig biståndshandläggning.)

Finns behov av sjukvård ska vårdcentralen kontaktas, om man inte redan har sjukvårdsinsatser från kommunen.

Resan till och från särskilda boendet bekostas av personen själv.

  Sidan uppdaterades: