Olseröd

Olseröd förskola ligger i norra Kungälv och har tre avdelningar. På Smultron går de yngre barnen som är mellan 1-2 år. På Blåbär och Krusbär går barn som är mellan 2-5 år.

Om vår verksamhet

På Olseröd förskola finns rymliga lokaler och en härlig, lummig utegård som utmanar barnens kreativitet och ligger i anslutning till skogen

Vi lägger stor vikt vid att barn och föräldrar ska känna sig trygga, välkomna och få ett trevligt bemötande. Då vi är en mindre förskola är vårt mål att all personal ska känna alla barn och föräldrar.

Vi vill ge många naturupplevelser och ett sunt miljötänkande, där hållbar utveckling genomsyrar vår verksamhet. I all vår verksamhet strävar vi efter ett lustfyllt lärande i ett lekfullt sammanhang.

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

  Sidan uppdaterades: